Ortaç’ın eşi depresyona girdi! Ortaç’ın hayal kırıklığına uğradı

Ortaç’ın kumar oynadığı öğrenildi.

Ortaç’ın eşi depresyona girdi! Ortaç’ın hayal kırıklığına uğradı

Ortaç’ın kumar oynadığı öğrenildi.

Chlo­e, geç­ti­ği­miz se­zon tam bir di­ziy­le an­laş­mışken ya­pım ya­yın­dan kal­dı­rıl­dı. Ar­dın­dan bir ya­rış­ma­da jü­ri üye­li­ği ya­pa­rak ka­me­ra önü­ne ge­çen Lo­ugh­na­n’­ın şan­sı yi­ne ya­ver git­me­di. Rey­ting­le­re ye­ni­len prog­ram­da sa­de­ce bir­kaç bö­lüm yer ala­bil­di.

5 BİN TL’­Yİ AZ BUL­DU

Chlo­e’­nin bek­le­di­ği fır­sat geç­ti­ği­miz gün­ler­de ka­pı­sı­nı çal­dı. Ham­di Al­ka­n’­ın yö­net­ti­ği O Ha­yat Be­nim di­zi­sin­den tek­lif al­dı. Ancak bu kez de üc­ret­te an­la­şa­ma­dı. Haf­ta­lık 5 bin li­ra tek­lif edi­len Chlo­e, 10 bin li­ra is­te­di. Ya­pım şir­ke­ti ka­bul et­me­yince yi­ne or­ta­da kal­dı. 

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.