Flaş Haber
Kapat

Pekşen'in Makam Aracı Hesabı!

ER­DO­ĞA­N’­ın Ame­ri­ka ge­zi­sin­de bir ilk de ya­şan­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, G.Amerika’y­a zırh­lı ma­kam ara­cıy­la bir­lik­te gitti.

Pekşen'in Makam Aracı Hesabı!

ER­DO­ĞA­N’­ın Ame­ri­ka ge­zi­sin­de bir ilk de ya­şan­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, G.Amerika’y­a zırh­lı ma­kam ara­cıy­la bir­lik­te gitti.

04 Şubat 2016 Perşembe 13:03
Pekşen'in Makam Aracı Hesabı!
 La­tin Amerika ül­ke­le­ri­ni kap­sa­yan ge­zi için Er­do­ğa­n’­ın ma­kam otosu as­ke­ri kar­go uça­ğıy­la 14 bin km yol yap­tı. An­cak Er­do­ğan, Pe­ru ge­zi­sin­de Tür­ki­ye­’den gö­tür­dü­ğü 2015 mo­del Mer­ce­des S600 mar­ka ma­kam ara­cı ye­ri­ne, Pe­ru Dev­let Baş­ka­nı Ol­lan­ta Hu­ma­la­’nın ken­di­si için tah­sis et­ti­ği Mer­ce­des E55 mo­del ara­cı ter­cih et­ti.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, G.Amerika’y­a zırh­lı ma­kam ara­cıy­la bir­lik­te gitti.

Pe­ki Er­do­ğa­n’­ın, ma­kam ara­cı­nın Ame­ri­ka­’ya gö­tür­me­si­nin ma­li­ye­ti ne ka­dar ? Bu ra­ka­mı, par­la­men­to­ya gir­me­den ön­ce Tür­ki­ye Özel Sek­tör Ha­va­yo­lu İş­let­me­ci­le­ri Der­ne­ği­’n­de uzun yıl­lar yö­ne­ti­ci­lik ya­pan CHP Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Pek­şen he­sap­la­dı. Bu­na gö­re, uça­ğın C-130 kar­go uça­ğıy­la Şi­li­’ye gö­tü­rül­me­si­nin ma­li­ye­ti 200 bin do­lar (yak­la­şık 587 bin TL).

Pek­şen, bu ma­li­ye­tin sa­de­ce Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­cı­nın La­tin Ame­ri­ka­’ya gi­diş ge­liş ya­kıt ma­li­ye­ti ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. An­cak La­tin Ame­ri­ka­’ya; Er­do­ğa­n’­ın uça­ğı, işa­dam­la­rı­nı ta­şı­yan bü­yük yol­cu uça­ğı ve kargo uçağı ol­mak üze­re top­lam­da üç uçak git­ti. Pek­şe­n’­e gö­re, üç uça­ğın gi­diş, ge­liş, ha­va ko­ri­do­ru yol pa­ra­sı ile, kon­ma-ko­nak­la­ma be­del­le­ri top­lam­da 900 bin do­la­rı (yak­la­şık 2 mil­yon 640 bin TL) bu­lu­yor.

Son Güncelleme: 04.02.2016 13:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner573

banner575