Türkiye Jokey Kulubünün Kuruluşu ve TJK TV

1950 yılında kurulmuş olan tjk tv' de, 1953 yılı Temmuz ayında yarışlara düzenli olarak başlanmıştır.

Türkiye Jokey Kulubünün Kuruluşu ve TJK TV

1950 yılında kurulmuş olan tjk tv' de, 1953 yılı Temmuz ayında yarışlara düzenli olarak başlanmıştır.

19 Ağustos 2016 Cuma 14:05
Türkiye Jokey Kulubünün Kuruluşu ve TJK TV

1950 yılında kurulmuş olan tjk tv' de, 1953 yılı Temmuz ayında yarışlara düzenli olarak başlanmıştır. Tjk tv canlı kurulumu 35 yıl öncesinde ortaya atılmış eski bir fikirdir. Hala, Yarış ve ıslah Encümeni yarışları yapılıyorken, 35 yıl önce Jokey Kulüp kurulması ve bununla birlikte yarış işletmeleri de kurulması hakkında gerekli olup olmadığı tartışılmış bir konudur.

Ankara da Bay Celal Bayar'ın köşkünde bir gün oturup kahve içiyoruz. Yarış atları için köşküne bokslar yaptırmıştı Celal Bey. O sırada atlar idmandan dönüyordu. Kahvemizi içerken bir yandan da, atçılığımız ve yarışçılığımız hakkında görüşürken, tam da o esnada Jokey Kulüp konusuna değindim. Böyle bir kulübün bizde kurulması ve denetlenerek yarışların akla ve düşünce yasalarına uygun bir şekilde yönetecek kurum oluşturmak gerekliliğinden bahsettim. Babam ise, hemen benim sözüm bittiğinde ''Celal Bey çok iyi fikir bunu yapalım'' diyerek sözümü tamamlamıştır. Tjk canlı tv izle 'nin kuruluşu ile alakalı yardımda bulunacağını ve hipodromların kurulup ciddi bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli yatırımı temin etme sözünü verdiler. Bu fikri Atıf Bey de destekledi ve bu şekilde at yarışlarımızın kesin bir sisteme bağlanması konusunda bir uzlaşmaya varıldı. İşte o günden sonra bu konuyu Atıf Bey ile daima görüştük. Her yıl yarış mevsimin sona ermesi durumunda, yeni sistemin kurulacağından bahsederdi Atıf Esenbel. Ancak, kuram ile gerçekleştirilen işler bir gitmiyor ve uygulamada aynı sisteme devam ediliyordu.

Bu konuda, Code de Course” unun konuşmasını tercüme ettim. Yarış Nizamnamesi şeklini alarak bu heyeti vekile’ den geçirecekti. Ve böylece yarış otoritesi ortaya çıkacaktı. ıslah Encümeni ev Yarış '' de facto'' yarış otoritesi idi. Yarışlara ilişkin her konuda karar verir ve kararlı uygulardı. Ancak, bu otoritenin yasal olarak tanınması gerekiyordu. Bundan dolayı bir cemiyet kurulması, bununda yasal statüsü olması şarttı. En önemlisi, yarışların idaresinin Muhasebe-i Hususiye’den alınıp, uzman bir kuruma vermek gerekiyor. Bu konuda bir gelişme, yükselme söz konusu değildi. Muhasebe-i Hususiye’ler, at yarışlarını idare edecek müsait idareler değildi. Bu idare altında at yarışlarının ilerlemesi, bir gelişme göstermesi imkansız idi. Tjk at yarışlarının ciddi bir şekilde gelişmesine, Yarış ve Islah Encümeninin maddi kaynakları dahi yeterli değildi.

Öncelikle, ilk adım olarak 1942 yılında tjk tv Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Cemiyeti kuruldu. Atıf Esenbel cemiyetin kurulması konusunda teşvik edip destekleyici rol oynuyordu. Bu durumu da şu sözleri ile dile getiriyordu. '' Bir cemiyet kurun, ancak toplu halde sesinizi daha fazla duyurabilirsiniz, bu nereden baksanız her bakımdan faydalı olacaktır''. Yarış ve Islah Encümeni Umumi Katip Muavini unvanına 1938 yılında sahip olmuştum. Yedek Subay Okulu'na gitmem ise, İkinci Cihan Harbi çıkınca askere çağrılmam sonucu olmuştu. Okuldan mezun olduktan sonra 46. Süvari Alayı'na katılmıştım. Sadece 6 ay burada çalışıp Genel Kurmayda Hava Müşavirliği ve devamında da Hava İstihbarat Şubesine tayine edildim. Burada beraber çalıştığım arkadaşlarım, Profesör Ete ve Avukat Süleyman Ali Subaşı ile Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Cemiyetinin statüsünü hazırladık. Cemiyetin kurucu üyeleri içtima ya davet edildi. Kurulan statü, incelendi ve kabul edildi.  Fakat, Bay Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun  yaptığı teklife istinaden, cemiyetin ismi “Yarış Atları Sahipleri ve Yetiştiricileri Cemiyeti’ den'',  “Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Cemiyetine çevrilmiştir. Bay Fevzi Lütfi yaptığı teklifi şu sözlerle açıklamıştır.''Atın sahibinden evvel yetiştiricisi gelir, yetiştirici tabiri sahibinin tabirinden önde

gelmelidir''. Ve bu fikir oy birliği ile kabul edilmiş olup cemiyetin ismi bu şekilde değişmiştir.

Başlangıçta mesleki bir cemiyet olan Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Cemiyeti , emsaline uygun yarış atı yetiştiricilerine ve sahiplerine uygun özelliklerde kısrak veya aygır sahiplerine açıktı. Yapılan toplantı da Atıf Bey de hazır bulundu. Kurulan cemiyetin tjk at yarışı ve yetiştiriciliğimize  sağlayacağı faydalar konuşuldu, cemiyet atılıma geçildiği için bütün atçılık camiasının memnun olduğu hisleri belirtildi ve vilayet makamına statü hukuki muamelenin ikmali gerçekleştirildi. Eski Atlı spor binasının salonunda yapılan toplantıdan, katılımcılar Atıf Esenbel ve girişimcilere teşekkür ederek ayrıldılar. Velayete gönderilen statü, velayetçe tasdik edilip cemiyete iade edildi. Hemen ardından, ikinci bir içtimaa ile cemiyetin idare heyeti seçildi ve Fikret Yüzatlı 'da reis oldu. Kısa bir süre sonra cemiyet faydalı faaliyetler göstermeye başlaması üzerine, tjk tv İstanbul Yarışlarının idaresini Yarış ve Islah Encümeni cemiyete bıraktı. Cemiyetin işletmesi sonucu İstanbul Yarışlarında gelişme, ilerleme kaydedilmiştir. Bir zaman sonra, koşu esnasında bir atın start' da kalması İstanbul Yarışlarında hakem kulesi ve müşterek bahis gişelerinin ateşe verilmesine neden olan bir olaya sebep oluştu. Startta kalan at ise  Comtesse idi. Starter ise, durumu şöyle açıkladı. Comtesse, starterin emrine girdiğini ve start verildikten sonra startta kaldığını ifade etmiştir. At yarışı izle koşu komiserleri durumu incelemeye aldılar. Nizamnameye göre,  Comtesse koşuya katılmıştı. Yapılacak bir şey yoktu ve  Comtesse üzerine oynanan bahislerin iadesi söz konusu değildi. Fakat bu durum üzerine halk koşunun tekrarı için ısrar ediyordu. Bu olaya böyle de girişimde bulunulamazdı. Nizamname bu duruma asla ve asla izin vermiyordu. Hal böyle olunca, halkın ayaklanması artıyor ve güvenliğin temini de güçleşiyordu. Yaşanan olayda kargaşalık giderek büyüdü ve halkın içerisinden bir kaç kişi hakem kulesini ve müşterek bahis barakalarını ateşe verdi. Bu olay üzerine hemen itfaiyeye haber verilmiş olsa da gelen itfaiyenin hortumları kesildi. Tarafsız kişiler sessizliği muhafaza edip, Veliefendi'yi alevler içerisinde terk ederek evlerine döndüler. Kavganın büyümesine ise, soğukkanlılığı ve temkinli hareketi ile idare engel olmuştur. Bu durumda muhasebe, acilen gişelerdeki paraları toparlayıp nezaret altında at yarışı canlı hipodromundan çıkardı. Bahiste kazanmış biletlerin bedelleri ise ertesi gün ödendi.

Yaşanılan bu olay üzerine, hükümet tjk Veliefendi yarışların yapılmasını yasakladı. Kurulan cemiyetin idare heyeti azalan Ankara'ya gitti ve orada Başvekil yardımcısı Bay Nihat Erim ile bir görüşme yapıldı. Nihat Erim yapılan at yarışlarının önemini anladığını, ancak memleketin güvenini tehdit ettiğini ve bu nenle hükümetin bu duruma izin veremeyeceğini bildirdi. Zeki Madenli Veteriner İşleri Umum Müdürü iken Tarım Bakanlığında bir toplandı yapıldı. Fikret Yüzatlı'ya bakanlıktan özel olarak emir aldığını ifade eden İç İşleri tarafından gönderilen temsilciler, tüm kuvveti ile yarışların tekrar başlatılmasına engel olmaya çalışıyorlardı. Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen temsilci ise, durumu inceledikten sonra anlayışlı bir tavır sergileyerek, tjk at yarışlarının bu denli bir sebepten dolayı durdurulamayacağının tezini ileri sürmüştür.

Bu olay basit bir zabıta vakası, bundan dolayı tjk tv’ de yarışlar tatil edilemez sözleriyle devam eden temsilci, yarışların başlamasında endişe edilecek herhangi bir durumun olmadığını bir bombanın iki defa aynı deliğe düşmeyeceğini söyleyerek ortamdaki havayı yumuşatmış ve Tarım Bakanlığının çabası ve ısrarı üzerine

yarışların tekrar başlatılması kararına varılmıştır. Yaşanılan vaka sonucu zarar oldukça fazlaydı ancak, cemiyetinde mali durumunun iyi olmamasından bu müşkül durum el birliği ile halledildi ve Veliefendi'de at yarışları başlatıldı. Kısa sürede bu olay hızlı bir şekilde unutulmuştu. Veliefendi yarışları çok kısa sürede eski durumuna geri döndü. Tjk at yarışlarının idaresini eline alıncaya dek, Cemiyet İstanbul yarışlarını sürdürmeye devam etti.

Ankara Hipodromunun açılması Ankara da düzenlenen at yarışlarına ilgiyi arttırmıştır. At yarışlarına ilgisi olmayan halkı dahi cezbetmeyi başarmıştır. Ve çok kısa bir zamanda tjk tv at yarışları büyük bir kesimin ilgi odağı haline gelmiştir. Bayanlar ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde at yarışlarında giymek için tuvaletler ısmarladı. Çünkü,  tüm sosyete her pazar at yarışlarına akın ediyordu. Yılın yaz ve kış ilk modelleri sosyetenin at yarışlarına rağbeti ile ilk Ankara Şehir Hipodromunda görülmekteydi. Her hafta Ulus gazetesinde Nilüfer Lüy, at yarışlarında görülen tuvaletleri konu alırdı. Elçiler at yarışları ile yakından ilgileniyordu. Şeref tribününde çok nezih ve ciddi bir hava oluşuyordu. Büyük Tribün ve padok civarındaki standart ile titizlikle Hipodrom Müdürü Kerim Bükey ilgilenmekteydi.

Tjk tv canlı’ ya rağbet artıkça müşterek bahisler canlanıyor ve buna bağlı olarak katılım artırıyor ve oyun miktarında yükselme görülüyordu. İstanbul da ki müşterek bahislerin gelişimi daha belirgin idi. Gün geçtikçe oyunlara ilgi artıyor ve yarışlara gelen insanlar giderek çoğalıyordu.

http://www.canlitv.info/tjk-tv-izle.html

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner575