Flaş Haber
Kapat

Çakıroğlu'ndan Sert Açıklamalar

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'nin başına gelirse ne olur?...

Çakıroğlu'ndan Sert Açıklamalar

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'nin başına gelirse ne olur?...

24 Ekim 2013 Perşembe 12:36
Çakıroğlu'ndan Sert Açıklamalar
 Meh­met Ali Ay­dın­lar’ın Fe­ner­bah­çe baş­ka­nı se­çil­me­si du­ru­mun­da Trab­zon’un da hak id­di­a et­ti­ği 2010-11 se­zo­nu­y­la il­gi­li na­sıl bir stra­te­ji iz­le­ye­ce­ği me­rak edi­li­yor. Ni­te­kim Ay­dın­lar TFF baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem için “O se­zo­nu yok sa­ya­cak­tık” de­miş, ku­pa­nın kim­se­ye ve­ril­me­ye­ce­ği­ni ima et­miş­ti.
 
“Şikeyi itiraf etmiştir”
 
An­cak Bor­do-Ma­vi­li cep­he­nin tu­tu­mun­da de­ği­şik­lik yok. Trab­zonspor İkin­ci Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, konuyla il­gi­li so­ru­la­rı­mı­zı ya­nıt­lar­ken bir­bi­rin­den sert me­saj­lar ver­di. Ay­dın­lar’ın ola­sı baş­kan­lı­ğı du­ru­mun­da ne ya­pa­ca­ğıy­la il­gi­len­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ça­kı­roğ­lu “Ay­dın­lar ge­çen ay­ki ba­sın top­lan­tı­sın­da şi­ke ya­pıl­dı­ğı­nı biz­zat iti­raf et­miş­ti. Fe­ner­bah­çe için ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­dan ne­ler yap­tı­ğı bel­li. TFF baş­ka­nıy­ken o se­zo­nu yok say­ma­ya gü­cü yet­me­di. Fe­ner­bah­çe baş­ka­nı ol­du­ğun­da da yet­mez. O sezonunun şampiyonu Trabzon’dur. Kupa gayriyasal bir şekilde Fenerbahçe müzesinde durmaktadır. Kupanın bize gelişi sadece süreç meselesi” dedi. 
Son Güncelleme: 24.10.2013 12:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner573

banner575