Hacıosmanoğlu'ndan Açıklama Geldi

O sözler için bakın ne dedi?...

Hacıosmanoğlu'ndan Açıklama Geldi

O sözler için bakın ne dedi?...

23 Şubat 2014 Pazar 12:51
Hacıosmanoğlu'ndan Açıklama Geldi
 Trab­zons­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu'nun Ju­ven­tus-Trab­zons­por ma­çın­dan son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­lar gün­de­me otur­muş­tu. "Şi­ke her yer­de de­vam edi­yor. Bi­zim ora­da ha­kem­ler ayar­la­nı­yor­sa bu­ra­da da ayar­la­nı­yor" ifa­de­le­ri ajans­lar­da yer al­mış­tı. İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu, ha­kem ha­ta­sı­na atıf­ta bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek "Ju­ven­tus ile oy­na­dı­ğı­mız maç­ta ha­kem ha­ta­sı ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­dim. Ha­kem­le­rin, çiz­gi­yi geç­me­yen to­pa 'geç­ti' di­ye­rek yan­lış ka­rar ver­di­ği­ni söy­le­dim. Ju­ven­tus'un şi­ke yap­tı­ğıy­la il­gi­li hiç­bir ima­da bu­lun­ma­dım. Ju­ven­tus bi­zim­le oy­na­dı­ğı maç­ta şi­ke yap­sa za­ten Trab­zons­por ile şi­ke yap­mış olu­yor" şek­lin­de ko­nuş­tu.

UEFA'ya teşekkür

"Tür­ki­ye'de ha­kem­ler ayar­la­nı­yor­sa, bu­ra­da da ayar­la­nı­yor" di­ye bir şey söy­le­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Trab­zons­por Baş­ka­nı, "Şi­ke­ye kar­şı has­sa­si­ye­tin­den ötü­rü UE­FA'ya te­şek­kür­le­ri­mi ilet­tim. UE­FA, şi­ke da­va­sın­da üze­ri­ne dü­şe­ni tam ola­rak yap­mış­tır" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Trab­zons­por, per­şem­be gü­nü dep­las­man­da 2-0 kay­bet­ti­ği Ju­ven­tus ile önü­müz­de­ki haf­ta per­şem­be gü­nü Av­ni Aker Sta­dı'nda kar­şı­la­şa­cak. 
Son Güncelleme: 23.02.2014 12:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner573

banner575