Olcan Adın Konuştu

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Olcan'dan, net açıklamalar...

Olcan Adın Konuştu

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Olcan'dan, net açıklamalar...

29 Aralık 2013 Pazar 11:24
Olcan Adın Konuştu
  Trab­zons­por’un or­ta alan­da­ki ba­şa­rı­lı is­mi Ol­can Adın’ın gün­dem­de­ki ko­nu­lar­la il­gi­li ola­rak ya­kın çev­re­si­ne dert yan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

‘Ku­lü­büm­de çok mut­lu­yum’
Bu se­zon için 875 bin eu­ro ga­ran­ti pa­ra ve 10 bin eu­ro maç ba­şı üc­ret alan Ol­can’ın Bor­do-Ma­vi­li ta­kım­da bu­lun­mak­tan do­la­yı son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu­nu dile getirdiğ öğrenildi. Milli oyuncunun “Be­nim ku­lü­büm­den ne zam ta­le­bim var ne de baş­ka bir eko­no­mik bek­len­tim. Yö­ne­ti­mi­miz, her şe­yi dü­şü­nüp za­ten ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Tek der­dim Trab­zons­por’u hak et­ti­ği ba­şa­rı­la­ra ta­şı­mak. Pa­ra pul um­rum­da de­ğil” de­di­ği kay­de­dil­di. Adı Ga­la­ta­sa­ray’la anı­lan 28 ya­şın­da­ki oyun­cunun, “Ku­lü­büm­le 2015’e ka­dar söz­leş­mem var. Trab­zons­por gi­bi bir ca­mi­ada ol­mak­tan son de­re­ce mut­lu­yum. Tüm kon­san­tras­yo­num ta­kı­mın he­def­le­ni­len nok­ta­la­ra ulaş­ma­sın­da kat­kı sağ­la­mak üze­ri­ne” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Son Güncelleme: 29.12.2013 11:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner573

banner575