Tahkimden Trabzonspor Açıklaması

Yarım kalan Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak Tahkimden açıklama geldi.

Tahkimden Trabzonspor Açıklaması

Yarım kalan Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak Tahkimden açıklama geldi.

27 Mart 2014 Perşembe 17:57
Tahkimden Trabzonspor Açıklaması
 Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulüp Vekili'nin talebinin kabulü ile ek savunma delillerinin sunumu için 5 günlük süre verilmesine karar verdi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Trabzonspor A.Ş.'nin PFDK'nın 13.03.2014 tarih ve E.2013-2014/873, K.2013-2014/990 sayılı kararına itiraza ilişkin belirlenen gün ve saatte Kulüp Başkanı ve Kulüp Vekili'nin katılımıyla yapılan duruşmada; Kulüp Vekili'nin talebinin kabulü ile ek savunma delillerinin sunumu için 5 günlük süre verilmesine karar verilmiştir."

Tahkim kurulunun toplantı sonrası aldığı kararların tamamı şu şekilde:

1. E.2014/101

Fethiye Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun, 17.03.2014 tarihli ve 39 sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı; taraf teşkilini sağlamak üzere TFF Genel Sekreterliğinden istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- TFF Yönetim Kurulu kararının usul ve esasa bir aykırı olmadığı anlaşıldığından Fethiye Spor Kulübü'nün başvurusunun reddine oybirliği ile (K.2014/105);

2. E.2014/102

Adıyaman Spor Kulübü'nün; Kulüp, Kulüp Başkanı Abdullah Erdem ve Kulüp İdarecisi Necmettin Çetin ile ilgili PFDK'nın 13.03.2014 tarihli ve E.2013-2014/844, K.2013-2014/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Savunma dayanağı görüntüler de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca Adıyaman Spor Kulübüne; taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 51/2.maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- PFDK'ca Adıyaman Spor Kulübüne; taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın, FDT'nin 52/1. maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 4. kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT'nin 52/5. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 10.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- PFDK'ca Adıyaman Spor Kulübü Başkanı Abdullah Erdem'e müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 35/1-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ve 3.500-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,

- PFDK'ca Adıyaman Spor Kulübü idarecisi Necmettin Çetin'e müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 43/2-b. maddesi uyarınca 120 gün hak mahrumiyeti cezası ve 12.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2014/106);

3. E.2014/103

Bursa Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 20.03.2014 tarih ve E.2013-2014/907, K.2013-2014/1040 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Bursa Spor Kulübü'ne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın, FDT'nin 52/1. maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 6. kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT'nin 52/7. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 300.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2014/107);

4. E.2014/104

Pendik Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 20.03.2014 tarih ve E.2013-2014/878, K.2013-2014/1064 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca Pendik Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın, FDT'nin 52/1. maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT'nin 52/4. maddesi uyarınca 32.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2014/108);

5. E.2014/105

Buca Spor Kulübü Başkanı Hüsnü Kaya ve Kulüp idarecisi Seyhan Cenk Tekelioğlu'nun PFDK'nın 20.03.2014 tarihli ve E.2013-2014/891, K.2013-2014/1048 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine

- Buca Spor Kulübü Başkanı Hüsnü Kaya'nın müsabaka temsilcisine yönelik eyleminin, PFDK'ca her ne kadar "sportmenliğe aykırı hareket" olarak değerlendirilmişse de, eylemin Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT'nin 40/1-b.maddesi kapsamında "hakaret" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin vasfının bu şekilde düzeltilmesine, cezanın da eylemin bu niteliğine uygun tayin edilmesi gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca Buca Spor Kulübü Başkanı Hüsnü Kaya'ya verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezası ve 10.000-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Buca Spor Kulübü idarecisi Seyhan Cenk Tekelioğlu'na TV çalışanına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 40/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 13.000.-TL para cezası; müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 35/1-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 10.000.-TL para cezası olmak üzere cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 45 gün hak mahrumiyeti ve 23.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Buca Spor Kulübü Başkanı Hüsnü Kaya ve Buca Spor Kulübü idarecisi Seyhan Cenk Tekelioğlu'nun "yaptırımın ertelenmesi" taleplerinin reddine oybirliği ile (2014/109 K.);

6. E.2014/106

Dardanelspor A.Ş futbolcusu Safa Serbest'in PFDK'nın 20.03.2014 tarihli ve E.2013-2014/877, K.2013-2014/1058 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinden yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Dardanelspor A.Ş.'nin futbolcusu Safa Serbest'e rakip takım sporcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 40/1-a. ve 34/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2014/110);

7. E.2014/107

Kayseri Spor Kulübü futbolcusu Bilal Yener Arıca'nın PFDK'nın 20.03.2014 tarihli ve E.2013-2014/907, K.2013-2014/1039 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca Kayseri Spor Kulübü futbolcusu Bilal Yener Arıca'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 42. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına,

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (K.2014/111);

8. E.2014/108

Kızılcahamamspor A.Ş.'nin, futbolcusu Ömer Yavuz ile ilgili PFDK'nın 20.03.2014 tarihli ve E.2013-2014/888, K.2013-2014/1072 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Kızılcahamamspor A.Ş. futbolcusu Ömer Yavuz'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 42/2. ve 34/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 5.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2014/112);

9. E.2014/109

Batman Petrol Spor AŞ.'nin, PFDK'nın 20.03.2014 tarih ve E.2013-2014/897, K.2013-2014/1056 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca Batman Petrol Spor A.Ş.'ye;

- Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 51/3. maddesi uyarınca 2.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve ihlalin FDT'nin 52/1. maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT'nin 52/4. maddesi uyarınca 21.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2014/113);

10. E.2014/97

Trabzonspor A.Ş.'nin PFDK'nın 13.03.2014 tarih ve E.2013-2014/873, K.2013-2014/990 sayılı kararına itiraza ilişkin belirlenen gün ve saatte Kulüp Başkanı ve Kulüp Vekili'nin katılımıyla yapılan duruşmada; Kulüp Vekili'nin talebinin kabulü ile ek savunma delillerinin sunumu için 5 günlük süre verilmesine,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu
Son Güncelleme: 27.03.2014 17:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner575