İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, 2010 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 10. İlerleme Raporu'nu yayımladı.

Şirket açıklamasına göre, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne 16 Eylül 2010'da taraf olan Abdi İbrahim, yayımladığı İlerleme Raporu'nda hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki gelişimini ve attığı adımları ortaya koyuyor.

BM'nin özel sektör girişimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs-Women's Empowerment Principles) ile UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi de içeren ve 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan İlerleme Raporu'na www.abdiibrahim.com.tr/sosyal-sorumluluk/surdurulebilirlik/kurumsal-raporlar adresinden ulaşılabiliyor.

Sürdürülebilirlik alanında dünya genelinde kabul gören girişimlerdeki üyelikleri aracılığıyla uluslararası standartları yakından takip eden ve bu alanda kendini sürekli geliştiren Abdi İbrahim, her yıl BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu'nu paydaşlarının dikkatine sunuyor.


- "Çevresel, sosyal ve yönetişim performansımız ile bu alanda lider olacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, "Tüm iş süreçlerimize, strateji ve operasyonlarımıza BM'nin önceliklendirdiği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin temeli olan Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 küresel ilkesini dahil etmeye odaklanıyoruz. İçinde yaşadığımız toplum ve kaynaklarını kullandığımız dünyamıza karşı duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak çevreden yatırıma, istihdamdan sosyal sorumluluğa farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza her yıl yayımladığımız İlerleme Raporu'muzda detaylı bir şekilde yer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim'in sürdürülebilirlik stratejisini iş stratejilerinden ayrı düşünmeden, birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak gördüklerini aktaran Bülbül, "Hem dünya genelinde hem Türkiye'de ekonomik zorlukların yaşandığı 2019 yılında da, tüm ekonomik dalgalanmalara karşın uzun vadeli stratejik planlarımız, fırsat ve tehditlere karşı aldığımız hızlı aksiyonlar sayesinde yatırımlarımızı aralıksız sürdürdük. Yine bu dönemde tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ettik. Çevre koruma yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük ve tüm iş süreçlerimizde uyguladığımız iyileştirme projeleri sonucunda önemli tasarruflar elde ettik. Bireylerin sağlık hakkı, eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına özen gösteren bir şirket olarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuz doğrultusunda yürüttüğümüz araştırmalar, kampanyalar, gönüllülük esasına dayanan projeler ve sponsorluklar ile toplumsal fayda yaratmayı sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, Abdi İbrahim'in 2025 vizyonu doğrultusunda, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim'in stratejik hedeflerinden birisi olarak düşük karbonlu ekonomiye geçişini sağlamak, 2030 yılında karbon nötr şirket hedefine ulaşmak, faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmek ve uzun vadede tüm paydaşları için artı değer yaratmak... Bu amaçla tüm iş süreçlerimizi Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (Environmental, Social and Corporate Governance- ESG) bakış açımız ile şekillendiriyor ve sürekli gözden geçiriyoruz. Bu yaklaşımımızı şirketimizin organizasyonel yapısına da entegre etmiş bulunuyoruz. ESG kriterleri çerçevesinde oluşturduğumuz stratejiler, belirlediğimiz hedefler ve hayata geçirilen projeler Yönetim Kurulu seviyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından takip edilerek denetleniyor. Nihai amacımız, ESG performansımızla bu alanda da hem ülkemizde hem bölgemizde lider olmak.

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilmek için tedarik, lojistik ve döngüsel ekonomiye geçişimizi sağlamak için üretim süreçleri ve atık yönetimi konusunda Türkiye'nin bu alandaki en iyi şirketleri ve startuplar ile her kademede iş birliklerinin arayışı içindeyiz. Bunun dışında, CDP ve RE100 gibi şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki atılımını paylaşabileceği ve üyelerinin engin tecrübelerinden faydalanabileceği platformlarda yer almayı ve orta vadede şirketimize 'B Corp Sertifikası' kazandırmayı diğer önemli önceliklerimiz olarak belirledik. Bu platformlarda şirketimizi temsil etmeyi, yüzde 100 yerli ve 108 yıllık bir Türk ilaç şirketi olarak önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra bu hedeflerin, önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlar açısından da bize değer katacağını düşünüyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak yaşadığımız gezegene ve gelecek nesillere katkıda bulunma sorumluluğumuzu odağımızdan çıkarmayacağız. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin her zaman takipçisi olmayı ve bu hedefleri destekleyecek faaliyetlere öncelik vermeyi sürdüreceğiz."


- Sürdürülebilirlik çalışmaları


2019 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarına hız veren Abdi İbrahim, 1 Ocak 2020'den itibaren Esenyurt'ta bulunan kimyasal ilaç üretim tesisi, biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Ar-Ge Merkezi ve insansız teknolojistik merkezi ile tüm yardımcı işletmelerdeki elektrik ihtiyacının tamamını rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanma kararı aldı. İlk olarak üretimde başlayan yenilenebilir enerji kullanımı, kademeli olarak tedarik sürecinden ham madde alımına, pazarlama ve satış aşamasından son tüketiciye kadar devam eden tüm yolculukta uygulanacak. Böylelikle 2030 yılında Abdi İbrahim'in karbon ayak izinin sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Su sürdürülebilirliği konusunda da adım atan Abdi İbrahim, Ocak 2020'de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate'nin imzacıları arasına katılan ilk Türk ilaç şirketi oldu. Böylelikle dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak sürdürülen su koruma politikalarına şirket, taahhütleriyle destek verecek.