Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Gümrük ve Ticaret, Maliye ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığı Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Denetleme Uzmanlıklarına Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları Merve Bütün, Mesrur Özkaya, Mehmet Fatih Bozkurt, Serdar Kutluer, Muhammet Kasım Oymak, Sigorta Denetleme Aktüerliklerine Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Belgin Kayhan, Evrim Aksu, Şefika Ertürk, Bilge Şahin, Arzu Naim Ergun, Fatma Betül Çelebi ve Ramazan Güçlüoğlu atandı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına İstem Cırcıroğlu, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Güney, Bakanlık Mülşavirliğine Büyükelçi Ahmet Demirok, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Ateş, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Mehmet Sekizkök, Tercüme Dairesi Başkanlığına, Büyükelçi Vehbi Esgel Esentel, Suriye-Lübnan İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Barış Ulusoy, İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Sadık Babür Girgin, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Kandaş Aksoy, Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Bengü Yiğitgüden, Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Gülcan Akoğuz, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Murat Onart, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Nilüfer Erdem Kaygısız, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Önür Ünsay, Balkanlar ve Orta Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Çağrı Sakar, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Aylin Sekizkök, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Namık Gürler Eprul, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Fatma Pihava Ünlü, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Burçin Güvenli, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Korkut Güngen getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gümrük Ve Ticaret Başmüfettişliğine Sefa Ekin, 5’inci derece kadrolu Gümrük Ve Ticaret Müfettişliklerine de Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Mustafa Egemen Konaklıoğlu, Mehmet Yapıcı, Münir Sait Kandemir ve Özgür Danacı’nın atamaları gerçekleştirildi. Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Karaer, İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne Şahin Ersü, Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fikret Yıldırım, Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Halit İmrek, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğüne Alaattin Fırat, Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Haşmet Yılmaz, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne Nazan Sezer ve Uşak Ticaret İl Müdürlüğüne Abdulhafiz Bozdağ atandı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Engin Erdoğan, Samet Duman, Candan Duman, Çiğdem Güneş, Recep Salih Şentürk, Ufuk Kaynar, Tugay Manav, Hasan Ayzit, Mikail Okyay, Fuat Kılıç, Abdullah Sefa Avcı, Anıl Menemencioğlu, Zafer Keyvanoğlu, Fırat Demir, Muhammet Kaya, Serdar Candemir, Raif Karakaya, Muhammet Mevlüt Penekli, Evren Kalkan, Süleyman Kısak, İsmail Akkurt, Orhan Vuran, Birol Sayan, Ahmet Güngör, Haydar Gürsoy, Cihad Ulus, Bayram Mavi, Zülkarneyn Şahin, Ömer Şener, Fatih Sali, Gülten Nalcı ve Bağışhan Yüksel vergi müfettişliklerine getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesindeki Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne Vedat Dikici, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Yalçın Akın ve Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Muhammed Çolak atandı.