Uygulama imar planları askı süresi sona erdi

Bartın’ın 19 mahallesi 22 mücavir köyünü kapsayacak şekilde 70 milyon metrekare alanda 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar ile 1/1000 ölçekli Revizyon+Uygulama İmar Planları süreçleri devam ediyor.Planların hazırlanması için 5...

Uygulama imar planları askı süresi sona erdi

Bartın’ın 19 mahallesi 22 mücavir köyünü kapsayacak şekilde 70 milyon metrekare alanda 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar ile 1/1000 ölçekli Revizyon+Uygulama İmar Planları süreçleri devam ediyor.

Planların hazırlanması için 5 Temmuz 2012 yılında kurum görüşlerini almaya başlayan Bartın Belediyesi, 30 Eylül 2014 tarihinde ihale ederek, 27 Kasım 2014’te ihaleyi alan firma ile sözleşme imzaladı. Geçen süre içerisinde imar planı için görüş alınması gereken 21 kurum ve kuruluştan görüşleri alan Bartın Belediyesi, 1/5000 ölçekli Revizyon+Nazım İmar ile 1/1000 ölçekli Revizyon+Uygulama İmar Planlarının hazırlanmasını bitirdi.

1 Ağustos 2018 günü yapılan Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşülen planların askıya çıkması kabul edildi. Ardından askıya çıkarılan planların askı süresi sona erdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2007 yılında hazırladığı Zonguldak-Bartın-Karabük 1/100000’lik, İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nün 2013 yılında onaylanan 1/25000’lik planların devamı olarak Bartın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının hazırlık sürecinde hiç kimseye menfaat sağlanmayacak ve Bartın’ı geliştirecek şekilde çok titiz çalışıldığını belirten Belediye Başkanı Cemal Akın “Bu imar çalışmasını 4 temel esas üzerine oturttuk. Birincisi merkezde mevcut imara mümkün olduğunca dokunulmadı. İkincisi 1/25000’lik planda gelişmeye açık imara açılacak bölgeler üzerinde çalışıldı. Üçüncüsü Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tarım ve orman alanından çıkarılan yerlerin imar planlaması yapıldı. Dördüncüsü ise 1980 yılından bu yana yaklaşık 1100 aileyi ilgilendiren Aladağ, Esentepe, Karaköy, Tuna ve Karaçay Mahalleleri’ndeki hisseli parsellerin 18. madde uygulanarak sahiplerine tapu verilebilmesi çalışması yapıldı” dedi.

Plan ihalesinin ardından geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte bir yandan kurum görüşlerini tamamladıklarını, diğer yandan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli ve planı hazırlayan firma yetkilileri ile defalarca toplantı yapıldığını, plan çalışmasının belli bir noktaya gelmesi ile birlikte bu toplantılara İmar Komisyonu Üyeleri’nin de dâhil olarak üzerinde çok çalışıldığını belirten Başkan Akın, “Bartın’ı geliştirmek için 18. maddeyi uygulamaya ihtiyacımız vardı. 18. madde uygulamasının faydaları önümüzdeki yıllarda daha net görülecek. Nüfus projeksiyonu gerekçesi ile imara kısıtlı açılan Bartın’ın gelecekte şehircilik açısından yeni açılımlar içinde olduğu görülecek. Bu Bartın için tarihi bir çalışmadır. Bu çalışmaya emek veren Belediye Meclis Üyelerimize, İmar Komisyonu Üyelerimize, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum. Çok hakkaniyetli bir çalışma oldu” dedi.

Askıya çıkan planlardan halkın haberdar olması için sürekli hoparlör ilanları yapıldığını, basın-yayın organlarına demeçler verildiğini, sosyal medya üzerinden ve Belediyenin web sayfasından duyuru yapıldığını belirten Belediye Başkanı Cemal Akın “Çok şeffaf olduk. Hiç kimseden planlar gizlenmedi, saklanmadı. Aksine herkese yardımcı olundu. Elektronik ortamda plana ulaşılabilmesi için belli bir bedel ödeyerek program satın aldık. Bartın dışında ikamet eden vatandaşlarımız da askıya çıkan planda kendi yerlerine bakabilsin diye. Askı sürecinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze personel takviyesi yaptık. Mahallelerimizden ve köylerimizden gelen tüm vatandaşlarımız bilgilendirildi, itiraz yapmak isteyenlere yardımcı olundu. İmar çalışmasından çok müsterihiz” dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de yapılacak Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda gelen itirazların İmar Komisyonu’na sevk edileceğini belirten Başkan Akın, İmar Komisyonu’nun da itirazları tek tek titizlikle kontrol edip değerlendireceğini belirtti.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER