Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklar ve ailelerine kahvaltı verdi.

Diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen ailelerin desteklenmesinin hedeflendiği etkinlikte kahvaltıya katılan çocuklara İl Sağlık Müdürlüğü’nce çeşitli hediyeler verildi. Kahvaltının ardından programa katılanlar yürüyüş yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, günümüzde 425 milyondan fazla insanın diyabetle yaşadığını belirterek, bu bireylerin çoğunun düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireyler olduğunu söyledi.

Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü olduğunu ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmesi gerektiğini dile getiren Sobacı, “Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1 ‘i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir. Ayrıca diyabet bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede, insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi acilen gerekmektedir. Her 4 aile üyesinden 1’inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir” dedi.

Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunun kanıtlandığına dikkat çeken Sobacı, “Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir. Ülkemizde diyabet 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgilerin özetlendiğini, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumunun ortaya konduğunu ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlendiğini açıklayan Sobacı, “Bu amaçlar etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak. Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak. Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak. Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek. Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir” diye konuştu.