Dorçe, sektöründe "ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesini" alan ilk şirket oldu

GENEL 20.09.2021, 12:32
Dorçe, sektöründe

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik ve İnşaat kendi sektöründe, “ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesini” alan ilk şirket oldu

Dorçe Prefabrik ve İnşaat açıklamasına göre, Avrupa Birliği, "Yeşil Mutabakat" kapsamında 14 Temmuz 2021'de açıklanan "Fit For 55" programına göre, 2030 yılına kadar Avrupa karbon emisyonunu 1990 yılı seviyesinin yüzde 55 altına indirmeyi ve bu sayede Avrupa, 2050 yılında ilk "karbon-nötr" kıta olmak hedefliyor. Dorçe Prefabrik ve İnşaat da daha iyi bir gelecek adına üzerine düşen sorumluluklar çerçevesinde ve kendi sektöründe ilk olacak şekilde "ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesini" alarak bu yolda ilerlemeye devam ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Dorçe Prefabrik ve İnşaat Stratejik Yönetim ve Planlama Direktörü Yücel Çebi, "Yeşil Dönüşüm" kapsamında bugüne kadar çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve çevresel etkileri minimuma çekmek için belirlenen yol haritası kapsamında ISO 14000 serilerinden, ISO 14001 ve ISO 14064 yönetim sistemlerini birlikte ele aldıklarını bildirdi.

Diğer yandan, açıklamaya göre, Avrupa Yeşil Mutabakat (AYM) Çağrısı paralelinde, Dorçe Prefabrik ve İnşaat tüm faaliyetlerini doğaya karşı sorumluluk bilincinde gerçekleştirirken, bugüne kadar yapılan bazı çalışmalar da paylaşıldı. Bu kapsamda, farklı departmanlardan gönüllü ve ilgili kişilerin katılımıyla şirket içinde “Çevik Takım” oluşturuldu. Oluşturulan bu takım şirket içi bilgilendirme ve eğitim organizasyonları, üretim faaliyetlerden kaynaklı dolaylı ve doğrudan karbon salınımının hesaplanması, beyan, belgelendirme ve salınımı azaltıcı proje geliştirme gibi faaliyetlerde bulundu.

Dorçe'nin karbon salınımında en büyük pay sahiplerinden "kaynaklı imalat" süreçlerinin büyük bir bölümü cıvatalı bağlantı şeklinde yeniden tasarlanarak salınım miktarında önemli düşüş sağlandı. Üretim tesisleri arasında yapılan iyileştirmelerle, forklift ve benzeri araç trafiği en aza indirilerek karbon salınımının azaltılmasına yönelik projeler geliştirildi.

Birçok kapalı imalat tesisinin çatısı şeffaf panellerle değiştirildi. Böylece gün içerisinde güneş enerjisinden daha fazla faydalanılarak fosil yakıt tüketiminden yenilenebilir enerjiye geçişte aşama kaydedildi. "Yeşil Dönüşüme" destek verecek şekilde dijital dönüşüm araçlarından faydalanarak eskiyen teknolojilerin yerine enerji verimliliği yüksek yeni teknoloji makine, ekipman ve yazılımlar kullanımına başlandı.

Gelecek yıllarda planlanan yeni yatırımlar "Yeşil Bina" kapsamında ele alınarak tasarımlar şekillendirilirken, yaklaşık 100 bin metrekarelik imalat sahasında birçok alanda ağaçlandırma ve küçük ölçekli tarımsal projeleri gerçekleştirildi. Atık suların yeniden kullanımına yönelik projeler gerçekleştirilerek kaynak verimliliği artırıldı.

Açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik ve İnşaat genelinde şirket içi ve bireysel özel alanlara yönelik enerji tasarrufu üzerine kaizen projeleri geliştirildi. Kirliliğin önlenmesini sağlamak, kirliliği kaynakta azaltarak sürdürülebilir atık yönetimi ile atık oluşumunun en aza indirilmesi, atıkların tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf için çalışanlarda farkındalık oluşturuldu. Projesi geçekleştirilen farklı iklim ve coğrafyalardaki ülkelerde doğal hayata saygı duyularak biyolojik çeşitliliği korumak için sistemler geliştirilirken, toprak kirliliğini önlemek amacıyla nebati toprağı düzgün bir şekilde ayırma, saklama ve sonrasında eski haline gelecek şekilde yerine koyma gibi koruma yöntemler uygulandı.

Ayırca Dorçe Prefabrik, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon nötrleme projeleriyle birlikte, “Yaşam Döngüsü Analizleri” ve “Su ayak izi” projelendirme süreçleri ile ilgili yatırımlar planlayarak, gelecek planlamasında “Yeşil Dönüşüm” politikalarını hayata geçirmeyi hedefliyor.

"Yeşil Bina" tasarım ve uygulamalarını hedeflerle destekleyerek artırmaya çalışırken, IFC tarafından sağlanan ve Türkiye için de bir fırsata dönüşen yeşil finansmandan faydalanılması planlandı.

Şirket çalışanları, sosyal medya araçlarıyla ulaşılan kitlenin toplumsal ve sosyal farkındalıklarını artırmak için projeler geliştirirken imalat tesislerinde yeşil enerjiye yönelik ekipman ve teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Dünyadaki sürdürülebilir döngünün bir parçası olarak üzerine düşen çevresel ve toplumsal görevlerin bilincinde olduğunu belirten Dorçe, ayrıca motivasyonu yüksek başarı odaklı çalışanların olduğu şirket modeliyle döngüsel ekonomi içerisinde var olmayı sürdürüyor.


Yorumlar (0)