Ertuğrul Gazi Babası Süleyman Şah Değil Mi?

Ertuğrul Gazi babası Süleyman Şah Mı yoksa Gündüz Alp Mi?  Gelin sizle beraber Ertuğrul Gazi Hayatına bir göz atalım. 

Ertuğrul Gazi Babası Süleyman Şah Değil Mi?

Osmanlı Sultanları arasında sayılmamakla birlikte Ertuğrul Gazi, Kayı Han aşiretinin Anadolu'ya yerleşmesi ve kökleşmesinde çok önemli rol oynamıştır. Bu bakımdan anılmaya değer... Ertuğrul Gazi babası Süleyman Şah Mı yoksa Gündüz Alp Mi?  Gelin sizle beraber Ertuğrul Gazi Hayatına bir göz atalım. 

Ertuğrul Gazi Hayatı 

Kesin doğum tarihi bilinmeyen ama 1191 yılında dünyaya geldiği kabul edilen Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Söğüt de öldü. 

Ertuğrul Gazi, Osman Bey'in babasıdır. Onun babası ise Gündüz Alp, Gündüz Alp'in babası ise Kaya Alp dir. Bunlar, Kayı Han aşiretinin beyleridir. 

Kayı Han aşireti, Oğuzların Günhan kolundan gelir. Malazgirt Meydan Savaşının kazanılmasından sonra yerleşmek için akın akın Anadolu'ya gelen Türk boyları arasında Kayı Han aşireti de vardı. Kayılar önce Horasan taraflarında yerleşmiş, Moğol istilasının başlaması üzerine Harezmlilerle beraber Moğollara karşı savaşmış, Harzemşahı Celaleddin Mengübirti kahpece arkadan vurup şehit ettikten sonra Merv Mahan yoluyla Van Gölü'nün kıyısındaki Ahlat'a gelmişlerdir. 

Kayı boyunun Horasan'dan 50 Bin kişiyle hareket ettiği, bazı tarihlerde kayıtlıdır. Ancak Ahlat'a ne kadarının sağ ve salim varabildiği bilinmemekte. Çünkü Kayılar yol boyunca hem Moğollarla hem de kabilelerle savaşmak zorunda kalmışlardır. 

Ertuğrul Gazi'nin Babası

Ahlat'a 1221 yılları civarında yerleşen Kayıların başında bazı tarihçilere göre Gündüz Alp, bazılarına göre de Süleyman Şah bulunmaktaydı. Bulunan son belgeler daha çok Gündüz Alp'in Kayıların beyi olduğunu doğrular biçimdedir. Caber civarında Fırat Nehrine düşüp boğulan ve bugün türbesinin bulunduğu yer Suriye topraklarında Türk Mezarı olarak anılan Süleyman Şah'ın Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman olduğu zannedilmekte. 

Kayılar Ahlat da 9 yıl kaldılar. Moğolların her şeyi yakıp yıkarak buralara gelmesi sonucu tekrar göç ettiler. Önce Erzen- Rum (Erzurum), oradan Erzincan, oradan da Amasya'ya gelmişlerdir. Bu sırada Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp, Ankara yakınındaki Kızılcasaray civarında bulunan Kırka köyünde vefat etti. 

Bunun üzerine Ertuğrul Gazi aşiret beyliğine getirildi. Büyük oğlu Saruyatı Savcı Beyi, Selçuklu Sultanına göndererek yerleşebilecekleri bir yer istedi. Selçuklu Sultanı Keykubad, Ankara yakınındaki Karacadağ'ı yurt olarak verdi. Fakat Ertuğrul'un ağabeyleri Sungur Tekin ile Gündoğdu, eski yurtlarına döneceklerini bildirip aşiretin büyük bir kısmıyla Ertuğrul Gazi'den ayrıldılar. Ertuğrul Gazi, kardeşi Dündar Bey ile kendisine inanıp arkasından gelen 400 çadır halkıyla Anadolu'nun batısına doğru yola çıktı. 

Yolda Selçuklu Sultanına yardım eden Ertuğrul Gaziye Söğüt ve Domaniç de Selçuklu Sultanı tarafından verildi. 

Ertuğrul Gazinin Rüyası 

Kayıların başka taraflara değil de illa Batı Anadolu'ya gelmeleri dikkat çekicidir. Bu seçimde din adamlarının rolü büyük olmuştur. Horasan erenleri ya da erleri ve Ahi teşkilatına mensup olan Kayı aşiretine devamlı yol göstericilik yapmıştır. Ertuğrul Gazi de hayatı boyunca din büyüklerine danışmadan, yaşlıların fikirlerini sormadan hiç bir iş yapmazdı. Bazı rivayetlere göre; 

Allah'ın sevgili kullarından biri rüyasında Kayı aşiretinin işareti sayılan kartalın havalandığını, kanatlarının bütün dünyayı örttüğünü, bütün dünyanın denizleri ve topraklarıyla kartalın kanatlarının gölgesi altında kaldığını görmüş ve bu rüya şöyle yorumlanmış;

Kayı aşireti, ilerde büyük bir devlet olacaktır. 

Ertuğrul Gazi'nin Annesi 

Tüm bu olaylar devam ederken bazı olaylar yeterince aydınlanmıyor. Ertuğrul Gazinin babasının kim olduğu tartışmalı olduğu gibi annesi de tartışmalıdır. Bazı tarihçiler Hayme Ana adını verseler de, bazıları Hayme Ana'nın Osman Bey'in annesi olduğunu söylemekte. Hayme Ana'nın kabri İnegöl'e bağlı Domaniç nahiyesinin Çarşamba köyündedir. 

Ertuğrul Gazinin Mezarı 

Ertuğrul Bey 1281 yılında Söğüt de vefat etti. Türbesi ise, Osmanlı Devleti'nin çekirdeğini teşkil eden ve ilk başkenti sayılan Söğüt kasabasında yer almakta. II. Abdülhamid tarafından tamir ettirilmiştir. 

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 23:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER