GAZİANTEP HABERLERİ

Gaziantep şehrimizde ve civar illerdeki gündemin nabzı Gaziantep haberleri ile tutuluyor.

GAZİANTEP HABERLERİ

Gaziantep şehrimizde ve civar illerdeki gündemin nabzı Gaziantep haberleri ile tutuluyor. Haberin medyada nasıl işleneceği, toplumun yapılanyayınlara nasıl bakacağı, konu ve bağlamlarının aktarılmasında nasıl bir dil ve üslup kullanılacağı gibi hususlara hassasiyetle dikkat edilerek bireyler bilgilendirilmeye devam ediliyor. Hiçbir zaman çizgisinden sapmayarak tecrübeli kalemler ile büyük bir gelişim sağlamaktadır.

Haber aktarılırken kullanılan dil ve üsluba özenle dikkat edilerek doğru habercilik anlayışı ile Gaziantep haberleri görevinin başındadır. Haber imkânları kendi özgün koşulları içerisinde hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Ülkemizde kendi alanı çerçevesinde neredeyse bir alternatifi bulunmamaktadır. Buradaki haberlerde genel anlamda üslup, edebiyat kapsamındaki bireysel özgünlük ve dilden estetik bir biçimde yararlanılması ile bağlantılı olarak düzgün habercilik yapılmaya devam etmektedir. Dolayısıyla haber denilince bir çok platformda Gaziantep haber gelmektedir.

Haberdeki yazı dilinde çok güzel üslup oluşturulmuş durumdadır. Haber metni dâhilindeki üslup kullanımı, o haberi okuyanlar açısındangenel bir bakış açısı oluşturmaktadır. Haberlerdeki retorik iç düzenlemeler sayesinde iletişimde hedef edinilen gayeler ve arzular en güzel şekilde aktarılmaktadır. Haberlerde, sunulan önermeler, kanıtlar, belirli sebepler, bilirkişi yorumları, görgü tanığı raporları, veriler, alıntılar gibi hususlar çarpıtılmadan aktarılmaktadır. Böylece doğru ve güvenilir haberin merkezi olmayı sürdürmektedir.

Gaziantep’te günümüz yerel medyasının ve sosyal medyanın yerel medyaya etkisi önemli bir seviyededir. Gaziantep yerel medyasının kültürel alt yapısı, yani kültürel kodları Gaziantep haberle daha ileri seviyeye ulaşmıştır. Bu kapsamda okuma ve yazmayı şekillendiren unsurlar habercilikte belirgin rol oynamaktadır. Gaziantep’de medyanın ve haberciliğin gelişiminin kökleri tarihe dayanmaktadır. Bu gelişimi anlamak için Gaziantep’in yerel medyasının tarihsel kodlarına bakmak gerekiyor.

Gaziantep basınının ortaya çıkışı; gelişimi, aynı bölgedeki yerleşim alanlarıyla kıyaslandığında daha dikkat çekicidir. Bölgenin ilk Türk gazetesinin, ilk siyasi mizahi Türk gazetesinin ve çocuk-gençlik dergilerinin çıktığı Gaziantep; savaş ortamına, olumsuzluklara, yoksulluğa rağmen tarihi süreçte basının gelişiminin devam ettiği şehirlerden biri olmuştur. Gaziantep’te basının başlaması ve gelişmesinde azınlıkların önemli yeri olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmiştir. Coğrafi özellikleri nedeniyle de tarihin her döneminde farklı kültürlerin yaşadığı bir yerleşim yeri olan Gaziantep’in medya alanındaki gelişimini geçmişteki önemli tarihsel sürece bağlamak mümkündür.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER