ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Hakkında

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Hakkında

ISO 9001, dünya çapında tanınan ve tanınan bir kalite yönetim sistemidir ve birçokları için standart kalite, etkin yönetim ve yapılandırılmış müşteri ilişkileri ile eş anlamlıdır.

Yönetim sistemi, sizin ve şirketinizin halihazırda yararlanmış olabileceği diğer sistemlerle yakından bağlantılıdır. Toplam kalite yönetimi, kalite fiyat modelleri ve iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, dengeli puan kartı ve faaliyete dayalı maliyetlendirme buna bir örnektir.

ISO 9001 standardı, şirketinize yeni bağlantılar ve sözleşmeler sağlar ve birçok durumda standart bir kalite damgası görevi görür çünkü yönetim sistemi şirketinizin tutarlı ve yüksek kalite sağlamasını sağlar ve sağlar.

ISO 9001 sertifikası, müşterilerin şirketinizi rakiplerinize göre seçmesine yardımcı olabilir. Herkes kalite ve hizmetle çalışabilir bir yapıya sahip olabilir.

ISO 9001, kuruluş, uygulama, bakım ve şirketin kalite yönetim sisteminin (QMS) sürekli iyileştirme gereksinimleri de dahil olmak üzere tüm süreç için gereksinimleri belirtir.

Bu nedenle ISO 9001, kuruluşun kalite değerlendirmesi için sağlam bir temel oluşturmasını ve sürekli iyileştirmelere odaklanmasını ve şirketi rekabetçi tutmasını sağlayan bir yönetim aracıdır.

Yönetim sistemi, firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda kalite ve hizmet ile firmanızın sistemli bir şekilde organize olmasına ve çalışmasına yardımcı olur. Bu, kalite yönetiminin faaliyet gösterdikleri alandan bağımsız olarak herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabileceği anlamına gelir.

ISO 9001 standardı size nasıl yardımcı olabilir?

Ulusal standardizasyon kuruluşu olarak ISO, yeni ISO 9001:2015'in geliştirilmesinde aktif bir rol oynamıştır. Bu, standardın Danimarka yönetim ilkelerine uygun olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Bir kalite yönetim sisteminin ilgili ve etkili bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi konusunda şirketinize rehberlik ediyoruz. Sürecin belirli bölümleri veya ISO 9001 sertifikasına yönelik tüm adımlar konusunda yardım alabilirsiniz.

Kalite yönetim sistemi ile çalışırken beş avantaj

Küresel ticarette etkili bir araç olarak kullanılması mümkündür. Bunun için doğru ve sürekli ileriye taşınacak öncelikli adımlar atılması gerekebilir.

Sınırların ötesinde kaliteye yönelik ortak bir kelime dağarcığı ve yaklaşım geliştirmek kalite olgusunu doğru algılamak ve tüm ekibin farkındalığı yükseltmek gerekmektedir.

Piyasanın beklediği veya gerektirdiği şartları ve özellikle müşteri gereksinimlerini isabetle tahmin ederek öngörülen biçimlerde değerlendirerek bu beklentiler doğrultusunda yatırım, ürün ve hizmetlere iyileştirmeler yapmak gerekir.

Sürekli iyileştirmeler için bir araç olması bu nedenle oldukça önemlidir. Süreç optimizasyonu ve artırılmış etkinlik ve üretkenlik için yöntemler toplamı olarak ele alınmalıdır.

ISO 9001'in önemi nedir?

Kalite yönetim sisteminin önemi hakkında en çarpıcı bilgileri bu ISO 9001 sertifikalı şirketlere sormak etkili olacaktır. Böyle bir anket ile elde edilen benzer sonuçlar bize şu bilgileri göstermektedir. Benzer bir anket 400 kadar şirket arasında yapılmış ve https://www.ds.dk/en/about-standards/management-systems/iso-9001-quality-management-systems bağlantısında anlatılmıştır.

Bu şirketleri yüzde 70 kadarı ISO 9001 kalite yönetim sistemini kullanmanın şirketin genel sonuçlarına olumlu katkı sağladığına inanmakta ve şirketin rekabet gücünü bir ölçüde veya büyük ölçüde iyileştirdiğini ifade etmektedirler. Ayrıca şirket ürün ve hizmetlerinde bir dereceye kadar veya büyük ölçüde kalite artışı yaşandığı ve müşteri şikayetlerinde büyük ölçüde bir azalma yaşandığı ifade edilmektedir.

Sonuç olarak çok sayıda ISO 9001 sertifikasına sahip şirketin müşteri memnuniyetini bir ölçüde veya büyük ölçüde artırdığı böyle bir anketten elde edilen net sonuçlar arasındadır.

Bu deneyime sahip kalite yönetim sistemiyle yönetilebilen şirketlerin ortak beyanlarının bize ISO 9001 kalite yönetim sisteminin gerçekten yararlarını anlama konusunda ışık tutmaktadır. Bunu bir şirketin pusulası için belgelendirme öncesi ön araştırma olarak kabul edebiliriz. ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemine dair farklı ve etkili bilgilere https://www.adlbelge.com web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

ISO 9001 standardının bu denli başarılı ve etkili olması bir tesadüf değildir. Bu standardın diğer entegre yönetim sistemlerine temel destek vermesi ve diğer sistemlerin bu yapı üzerine i

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 09:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER