Kaliteli Çeviri İçin Doğru Adres: Uluay Çeviri Hizmetleri

GENEL 27.07.2021, 08:22 27.07.2021, 08:50
Kaliteli Çeviri İçin Doğru Adres: Uluay Çeviri Hizmetleri

Şahıslar ve kurumlar farklı nedenlere ve ihtiyaçlara bağlı olarak her gün sayısız hukuki işlem gerçekleştirirler. Hukuk toplumların temeli olduğu ve son derece önemli bir alan olduğu için hukuki çeviri hizmetlerine de sıklıkla ihtiyaç duyulur. Yasal olarak değeri ve geçerliliği bulunan belgelerin tamamı hukuki çeviri kapsamında olup hukuki çeviri de özel uzmanlık, denetim ve alan bilgisi gerektiren çeviri alt türlerinden biridir. Çevirmenlerin hukuki çeviri alanında uzmanlaşabilmesi için aynı türdeki metinlerle sıklıkla karşı karşıya kalmaları, söz konusu metinlerin yapılarını tam olarak anlayabilmeleri, hangi amaçlarla kullanıldıklarını kavrayabilmeleri ve cümle yapılarına karşı farkındalık kazanabilmeleri gerekir.

Hukuki metinler genel olarak karmaşık ve uzun yapıya sahiptirler. Bu nedenle kaynak dilde de hedef dilde de çevirmenin ana dil düzeyinde bilgi sahibi olması gerekir. Bunun yanı sıra hukuki çevirilerin başarılı olabilmesi için çevirmenlerin ilgili ülkelerin hukuk sistemlerine aşina olması bir zorunluluk olarak kabul edilir. Hukuk sistemlerinin ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor olması kaynak metindeki her bir kelimenin ve ifadenin birebir karşılığının hedef dilde bulunamamasına neden olabilir. Bu aşamada çevirinin başarısı ve kalitesi çevirmenin hukuki bilgisi ile bağlantılı bir hale gelir.

Çeviri konusu her ne olursa olsun taraf olan kişilerin veya kurumların ortak iradelerinin bir metin üzerinde bir araya getirilmesi amacıyla oluşturulan metinlerin çevirisi hukuki çeviri kapsamında yer alır. Şirket anlaşmaları, kira sözleşmeleri, yargı kararları, vasiyetnameler, vekaletnameler, mahkeme kararları ve daha pek çok belge hukuki çeviri kapsamında ele alınır.

Hukuki çevirilerin temel koşulu güvenilirliktir. Çeviride en küçük bir çeviri hatası olması ya da çevirinin güven oluşturmaması yapılan iş anlaşmalarının bozulmasına ve yasal sorunlarla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Hukuki çeviri aynı zamanda yasal sorumluluğun üst düzeyde olduğu bir çeviri türüdür. Bu nedenle hukuki çeviri hizmetleri hukuk eğitimi almış mümkünse uzmanlık dalı dahilinde hizmet veren çevirmenlerle çalışılması tercih edilmelidir. Ancak bu durumda kaliteli hukuki çeviriler elde edilebilir.

Hukuki çeviri kendine özgü bir dile sahiptir. Hukuki çevirinin kendine özgü terimleri ve anlatım şekli vardır. Hukuki çeviri yapan çevirmenler herhangi bir şekilde yoruma yer vermemeli, kaynak dildeki mesajın hedef dile çevrildiğinde değişmemesine özen göstermelidir. Kullanılacak olan kelimelerin ve söz öbeklerinin hukuki terminoloji içerisinden seçilmesi hukuki çevirinin başarısı açısından önemlidir. Bunun için çevirmen ülkeler arasındaki hukuk sistemlerine dair yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer kaynak dil ve hedef dil arasında hukuki kavramların örtüşmediği bir durum söz konusu olursa gerekli araştırmaları yapmaktan kaçınmamalıdır. Büyük bir uzmanlık ve birikim gerektiren hukuki çeviri tamamen tarafsız ve adalet ilkeleri çerçevesinde olacak şekilde yapılmalıdır. Cümleler kati olmalı, yakın anlamlı cümleler kullanılmamalı, açık ve anlaşılır cümleler tercih edilmelidir.

Web Sitesi Çevirisi Yerelleştirme Hizmetini de Kapsar

Web siteleri günümüzde markaların ve işletmelerin internet ortamındaki yüzü olup çok geniş kitlelere ulaşılmasında önemli bir role sahip bulunmaktadır. Web siteleri farklı ülkelerin hedef pazarlarına açılmak isteyen markalar ve işletmeler açısından da çok önemlidir. Bu nedenle pek çok marka ve işletme web sitelerinde yayımlanacak olan içeriklerin kaynak dilden hedef dile ya da hedef dillere çevrilmesi için web sitesi çevirisi hizmetlerinden yararlanır.

Bununla birlikte web sitesi çevirisi aslında yerelleştirme hizmeti ile birlikte sağlanmalıdır. Web sitesi çevirisi yapacak olan çevirmen hem ürünü hem hedef pazarı hem de hedef toplumu çok iyi düzeyde tanımalıdır. Başarılı, kaliteli ve etkin bir web sitesi çevirisinin yapılabilmesi için kaynak ve hedef dil ile kaynak ve hedef toplum arasında farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bu nedenle en başarılı web sitesi çevirilerini hedef dil ana dili olan çevirmenlerce yapılır. Web sitesi çevirisi aynı zamanda teknik bilgi ve donanım sahibi olmayı da gerektiren çeviri türlerinden biridir. Çevirmen hedef dilin konuşulduğu ülkenin kültürüne, dil özelliklerine ve yaşam tarzına hakim bulunmalıdır. Web sitesi çevirileri birebir kelime çevirisi olarak değil akıcı ve edebi bir dil kullanılarak yapılmalıdır.

Uluay Çeviri Hizmetleri profesyonel çevirmen kadrosu ve tüm çeviri dallarında gerçekleştirdiği üst düzey kalitedeki çalışmaları ile ön plandadır. Uluay Çeviri Hizmetleri’nin alanında uzman ve deneyimli profesyonel çevirmenlerden oluşan kadrosu müşterilerin kurumsal imajlarının en güçlü ve en doğru şekilde yansıtılmasında oldukça etkili. Çalışmalar gerçekleştirmektedir. Böylece müşteriler hedef pazarlarına hızlı, kolay ve etkili bir şekilde ulaşma avantajından yararlanmaktadır.

Uluay Çeviri Hizmetleri’nin profesyonel ekibi gerekli araştırma sürecini tamamladıktan sonra çeviri konusu web sitesi ile ilgili en doğru, etkili, eksiksiz ve hedef toplum ile uyumlu çeviri hizmetini sunar. Bunun için web sitesi sahibi işletmenin marka, mesaj ve hedef kitle ile ilgili bilgiler alınır ve hedef dildeki planlamalar bu temele oturtulur. Hedef pazarda müşterilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili terminolojiler araştırılır, anahtar kelimeler analiz edilir ve proje bu doğrultuda yürütülür.

Yorumlar (0)