Miras Nasıl Reddedilir? Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Miras Nasıl Reddedilir? Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın reddi, Türk Medeni Kanunu’nun 604. ve 618. maddeleri arasında düzenlenmiştir.


 

TMK Madde 604. Madde metninden açıkça mirasçıların mirası reddedebileceği veya miras bırakanın ödemeden acze düştüğünün ortaya çıkması halinde mirasın hükmen reddedilmiş sayılabileceği belirtilmiştir: "Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır."

Miras, yasal ve atanmış mirasçıların bilinçli olarak gerçekleştirecekleri irade beyanıyla reddedilebileceği gibi, mirasbırakanın ödemeden aczi açıkla belli veya resmen tespit edilmiş ise, yani tereke borca batık ise kanun hükmü gereği reddedilmiş sayılabilecektir. Dolayısıyla hukuk dünyasında mirasın iki çeşit reddinden söz etmek mümkündür: Mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi.

Yasal ve atanmış mirasçıların, usulüne uygun şekilde süresi içerisinde ileri sürecekleri, bozucu yenilik doğuran mirası ret beyanı ile gerçekleşen mirası ret çeşidi, mirasın gerçek reddidir.

Miras bırakanın ölümü anında ödemeden aczi açıkla belli ise veya resmen tespit edilmiş ise mirasın hükmen reddedilmiş olduğu durumu söz konusu olacaktır. Bu halde, mirasçılar tarafından mirasın kabulü için açıkça veya örtülü olarak irade beyanında bulunulmaması halinde miras reddedilmiş sayılacaktır. Olası bir hak kaybının önüne geçilebilmesi için mutlaka Ankara hukuk büroları aracılığıyla profesyonel hukuki destek alınmasını tavsiye etmekteyiz.

Mirasbırakanın ölümü anında borçlarını ödemekte acze düşmüş olduğu hususunun açıkça belli olup olmadığı veya resmi olarak bu durumun tespit edilip edilmediğinin bilinmediği hallerde mirasçılar işlerini şansa bırakmamalı ve mutlaka alanında uzman bir miras avukatı ile temasa geçmeli ve istenmeyen sonuçların meydana gelmemesi adına sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesine ön ayak olmalıdır.


 

Ret beyanının şekline ilişkin olarak ise "Reddin Şekli" başlıklı TMK Madde 609: "Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir" şeklinde düzenleme getirmiştir.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021, 09:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER