Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

GENEL 09.11.2021, 16:48 09.11.2021, 18:31
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık olarak adlandırılan suç kapsamında dini, sosyal, mesleki veya teknolojik araçlar kullanılır. Bunun yanı sıra kamu kurumları da bu suç işlenirken araç olarak kullanılabilir. Dolandırıcılık suçu hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak amacı ile işlenir. Bu suçu nitelikli hale getiren ise çeşitli araçların kullanılmasıdır.

Haksız çıkar sağlanması amacı ile oluşturulan bu suç takibi şikâyete bağlı suçlar arasında yer almaz. Dolandırıcılık suçunda şikâyet süresi bulunmazken dava zamanaşımı süresi suçun en basit haliyle işlendiği durumlarda 8 yıldır. Basit dolandırıcılık suçunda uzlaşma prosedürleri uygulanabilirken dolandırıcılık suçunda hileli hareket, aldatma eylemi ve zarardan söz edilebilmesi gerekir.

Dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getiren durumlardan biri de dinin istismar edilmesidir. İnancın kullanılarak kişilerin kandırılması, dinin aldatma amacına aracı edilmesi nitelikli dolandırıcılık suçları arasında yer alır. Dinin aldatma aracı olarak kullanılması ve hileye başvurmak sureti ile haksız bir yarar elde edilmesi nitelikli dolandırıcılık kapsamındadır.

Kişilerin algılama kabiliyetlerinin zayıflığı söz konusu olduğunda bu durumun bilerek kullanılması ve aldatma amacının ortaya çıkarak haksız yarar elde edilmesi de nitelikli dolandırıcılık suçu arasında yer alır. Mağdur olarak adlandırılan tarafın algılama yeteneğinde oluşacak zayıflık çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Bu durumun kullanılması durumunda ise suçun oluşması için gerekli koşullar sağlanmış demektir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Şartları

Nitelikli dolandırıcılıkta failin kişinin yaşlılığından, sarhoşluk ya da akıl zayıflığından istifa ederek haksız yarar elde etmeye çalışması da söz konusu olabilir. Bu durum da nitelikli dolandırıcılık kapsamında yer almaktadır. Bu tür suçlar işlenirken kamu kurum ve kuruluşlarının araç yapılarak kullanılması da mümkün olur.

Nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili olarak bu suç işlenirken bazı durumlarda da kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılmamakta fakat suça bağlı olarak kamunun zarar görmesi gündeme gelebilmektedir. Bu suç işlenirken kamu kurum ve kuruluşlarının mal varlığına zarar verme amacının oluşması gerekmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçu bilişim sistemleri kullanılarak da işlenebilir. Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması ve kişilerin bu yolla aldatılarak haksız yarar elde edilmeye çalışılması bu suç kapsamında kabul edilir. Ayrıca banka veya kredi kurumu kullanılarak da nitelikli dolandırıcılık suçu işlenebilmektedir.

Dolandırıcılık Suçunun Cezası

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 3-10 yıl aralığında hapis cezası olabilmektedir. Ayrıca beş bin güne kadar adli para cezası da bu suça istinaden verilebilir. Bu tür suçlar ağır ceza mahkemelerinde yargılaması yapılan suçlardır. Bundan dolayı da ceza davası avukatları tarafından temsil edilmek gerekir.

Ağır ceza davaları en ağır suçlar için yargılama yapılan mahkemelerde görülür. Bu tür davalar sırasında kamuyu temsilen savcılık makamı da yer alır. Savcılık makamı iddia makamıdır. Toplum adına hareket ederken devletin yetkilendirdiği kişiler savcılar olur. Devlet hukuk kuralları aracılığı ile toplumu korumak ister. Bunun için de savcılık makamını görevlendirir.

İstanbul avukat tarafından sanık ya da mağdurların temsil edilmesi oldukça önemlidir. Ağır ceza davalarının kendine özgü yanları bulunurken bu tür davalar sırasında özgürlüğü kısıtlayıcı kararlar alınabilmektedir. Hukuki temsilciler kişi haklarının korunması açısından ve hak kayıplarının da engellenebilmesi için gereklidir.

İstanbul ağır ceza avukatı bu tür bir görev bilinci ile hareket eden hukuki temsilciler arasında yer alır. Davaların tüm gereksinimlerine hâkim bir avukat olması ile öne çıkarken profesyonel nitelikte hizmet vermektedir. Ağır ceza davalarının hukuki yaptırımlarının ağır olmasına bağlı olarak bu tür davalar sırasında kanuni temsilciler önemli olmaktadır. Ağır ceza davaları şüpheye bağlı olarak görülmezken maddi delillerle ilerlemeleri bu davaların özellikleri arasında yer alır.

Yorumlar (0)