Toprak Analizi Nedir?

Toprak Analizi Nedir? Toprak Analizi Geçerlilik Parametreleri Nelerdir? Toprak analizi çevresel ve tarımsal olarak iki kategoride gerçekleştirilebilen bir analiz çeşididir.

Toprak Analizi Nedir?

Toprak analizi çevresel ve tarımsal olarak iki kategoride gerçekleştirilebilen bir analiz çeşididir. Çevre mevzuatında toprak kirliliği açısından değerlendirme yapılırken tarımsal toprak analizindeyse verimlilik çalışmaları gerçekleştirilir.

Toprak analizlerinin yapılması düzenlenmesi işlemleri çevre mevzuatında yer alan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik gibi bazı yönetmelikler çerçevesinde yapılır.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik doğrultusunda kirlenmiş olan sahaların değerlendirilebilmesi ve temizlenebilmesi hususundan ilk olarak bir yeterlilik belgesi gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen danışmanlık firmaları, laboratuvarlar sayesinde kirliliğin tespit edilmesi hedefi kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilir. Daha sonrasındaysa bakanlık tarafından yetkili kabul edilen çevre laboratuvarları sayesinde topraktan alınan numuneler toprak kirliliği analizi çerçevesinde analiz edilir. Ardından da toprak kirliliğinin nihai hali belirlenerek bir rapor olarak sunulur.

Saha araştırmaları, çalışmaları esnasında çeşitli işlemler gerçekleştirilir. Bu erişimler, anlık ölçümler, sondaj işlemleri, numune çıkarma ve homojenize etme işlemleri şeklinde sıralanabilir. Alınan numuneler ise laboratuvar ortamında, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin, Ek-2 bölümünde ifade edilen toprak analizi parametreleri göz önüne alınarak analiz edilir.

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde ise arıtma çamurunun kullanılması amacıyla topraktan numune alınır. Böylelikle de toprak analizi işlemlerine başlanabilir. Toprak analiz belgesi için Yönetmeliğin Ek-2A kısmında değinilen parametrelerin analiz sonuçlarının iyi belirlenmesi önemlidir. Aksi takdirde yapılan analizin sonuçlarının geçerlilikleri sorgulanır hale gelir.

Toprak Analizi Geçerlilik Parametreleri Nelerdir?

Toprak analizi hususunda gerçekleştirilecek bütün işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ya da yetkili kabul edilen laboratuvarların raporları üzerinden geçerliliği sorgulanır.

2019 yılında yürürlüğe giren, MELBES sistemi sayesinde Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen toprak analizi talepleri depolanır. Alınan talepler ise MELBES üzerinden yetkili laboratuvarlara atanır. ÇED, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecek toprak analizi MELBES kapsamının dışında tutulur. Bu kapsamlar dahilinde ise AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir. 

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik desteği ve kaliteli hizmeti sayesinde toprak analizi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili kabul edilen Türkak’tan akredite bir kuruluştur. AEM Laboratuvarı hakkında detaylı bilgi almak için https://www.aem.com.tr adresini tıklayabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021, 23:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER