Berat Albayrak'tan Reform Paketi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek yeni reform paketini açıkladı.

Berat Albayrak'tan Reform Paketi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kıdem tazminatı fonunu hayata geçireceğiz. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

EKONOMİMİZİ GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNE İNŞAA EDECEĞİMİZİ İFADE ETTİK

Önce Ağustos ayından Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı açıkladık. O gün küresel gelişmeler ne olursa olsun, ekonomimizi güçlü temeller üzerine inşaa edeceğimizi ifade ettik. Serbest piyasa ile uyumluluk, ihracat - istihdamın odaklı olunduğu sürdülebilir bir büyümeyi sıkı bir maliye polikası ve daha adaletli vergi sistemi para ve maliye politikaları arasında koordinasyon olduğunu sizlerle paylaştık.

DEĞİŞİM VE REFORM SÜRECİ 4.5 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Biz bu paketle en temel sorunlara çözüm sağlayacak adımların ilk aşamasını ele aldık. YEP'te ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019'da hayata geçireceğimiz adımları paylaşacağız. Türkiye'nin gündemi ekonomide reformdur. Değişim ve reform süreci 4.5 yıl boyunca devam edecek.

BANKACILIĞIN GÜÇLÜ YAPISINI SÜRDÜRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Bankacılığın güçlü yapısını sürdürmesini sağlayacağız. Reform alanlarının başında finans sektörü geliyor. Kamu bankalarının sermayelerini güçlendireceğiz. 276 milyar TL'lik kredinin 107 milyar lirası yapılandırıldı. Sermayelerin güçlendirilmesi stratejisi kapsamında ilk adım kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek olacak. Kamu bankalarına 28 milyar lira DİBS verilecek. Bankaların bilançolarını çok daha iyi hale getireceğiz, aktif kalitelerini çok daha iyi bir düzeye taşıyacağız.

KONKORDATODA YENİ YASAL ÇERÇEVE

Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız. Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak.

ENERJİ GİRİŞİM SERMAYE FONU KURULACAK

Enerji girişim sermaye ve gayrimenkul fonu kuruyoruz. Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemini ele alacağız. Kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.

Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz.

YERLİ KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNU BU YIL KURACAĞIZ

Yerli kredi derecelendirme kuruluşunu bu yıl kuracağız.

TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ

Tarımda milli birlik projesi Mayıs'ta devreye giriyor. Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak. Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir

DOLAYLI VERGİLERİN AĞIRLIĞI AZALTILACAK

Vergi mimarisinde istisna ve muafiyetler azaltılacak. Kurumlar vergisi kademeli olarak düşürülecek. Dolaylı vergilerin ağırlığı azaltılacak. Mükellef dostu bir vergi sistemi kuracağız. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız

İHRACATA DAYALI BİR BÜYÜME MODELİ OLUŞTURACAĞIZ

İhracata dayalı bir büyüme modeli oluşturacağız. Hedef ihracata, yüksek katma değere dayalı büyüme. Kayıt dışı mücadele ile gelirleri artıracağız. İhracat master planını Ağustos'ta açıklayacağız. Sanayide yerlileştirme programı Mayıs'ta açıklanacak.

Yargı sistemi yatırım ortamını geliştirmenin temel şartı. Yargı reformunu yakın bir süreçte açıklayacağız.

TURİZM MASTER PLANI EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Turizm master planı Eylül ayında açıklanacak. 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir hedefi tutacak


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER