Kadınlara Verilen Hakların Artırılması

Son yıllarda ülkemizde artan, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı, bazı kuruluşlar kadın haklarını gözetmek ve kadınları korumak için çalışmalar yürütmektedir.

Kadınlara Verilen Hakların Artırılması

Hakları; kadınların, siyasal, ekonomik her alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmasıdır. Dünyada ilk kadın hakları Bildirgesi, 1791 yılında Fransız yazar Olympe de Gouges tarafından ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra kadınlar, sosyal ve içtimai hayata daha fazla atılmaya hak kazanmışlardır.

Türkiye'de Kadın Hakları

Türkiye'de 1934 yılında kadınlara Seçme ve Seçilme hakkı tanınmış, cumhuriyetin ilanıyla zaten birçok mesleği icra ettiren kadınlar; bu tarihten sonra art arda atılımlar yapmış siyasi hayata da atılarak seçimlere katılmış, vekil olarak meclise dahi girmişlerdir. Daha sonraki yıllarda bakan hatta başbakan görevinde bulunmuşlardır. Türkan Akyol, Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın bakanı, Tansu Çiller ise ilk kadın Başbakanı olmuştur.

Kadınların, bütün meslek grubunda yer almasını ve haklarını her zaman korumasını özenle isteyen Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan manevi kızı Sabiha Gökçen'i pilot olması için özellikle yönlendirmiştir. Birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına Seçme-Seçilme hakkını vermiştir.

Türkiye'de Kadın Haklarını Koruyan Kuruluşlar

Son yıllarda ülkemizde artan, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı, bazı kuruluşlar kadın haklarını gözetmek ve kadınları korumak için çalışmalar yürütmektedir.

Mor Çatı;  şiddete uğrayan kadınları korumak ve kollamak için kurulan vakıftır. Şiddet gören kadınlara kalacak yer temin ederek, temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler Derneği; uluslararası düzeyde demokrasi ilkeleri gereği, barışçı toplum içinde kadın ve erkek eşitliğini savunur. Kadınların, toplumda her alanda özgür bireyler, eşit yurttaşlar olmasını ve yaygın katılımını destekler.

KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği); toplumu ilgilendiren her alanda kadın ve erkeklerin eşitliğini savunan örgüttür.

KEDV ( Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı); kadınları ekonomik olarak yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmak için mücadele eden vakıftır. Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını geliştirecek eylemlerini desteklemek ve kapasitelerini artıracak platformlar yaratmak için kurulmuştur.

KADAV (Kadınlarla Dayanışma Vakfı); şiddet gören kadınlara yardımcı olmak, kadına şiddetle mücadeleye destek olmak ve is hayatında kadın istihdamını artırmak için çalışmalar yapar. Ayrıca mülteci kadınlar, LGBT bireyler arasında dayanışma sağlayarak, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarlar.

Kadın Cinayetleriyle Mücadele Platformu;  kadın cinayetlerini durdurmak, başta yaşam hakkı olmak üzere kadın hakları ihlallerine karşı mücadele etmektedir.

Kadın Haklarının Sağlanması

Dünyada birçok ülkede kadın haklarına gereken önem verilmemektedir. Birçok ülkede kadınların tek başına tatil yapması, araba kullanması, oy kullanması vesaire yasaktır. Kadın haklarını uluslararası düzeyde sağlamak adına çalışmalar yapılmaktadır. En son 2018 yılında Suudi Arabistan'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etmişlerdir.

Özellikle; ekonomik ve teknolojik olarak geri kalmış olan, Üçüncü Dünya ülkeleri diye nitelendirilen ülkelerde kadın hakları konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Buralarda kadınların çalışmasına izin verilmemekte hatta okula gitmeleri dahi engellenmektedir. Afganistan'da sokakta bir erkekle tartışan genç bir kadın linç edilerek vahşice katledilmiştir. Bu bölgelerde kadınlar adeta ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekte ve erkek hegemonyası hakim bir görüş benimsenmektedir.

Daha gelişmiş ve eğitim düzeyi yüksek ülkelerde kadın hakları konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Çünkü bu ülkelerde kadınlar haklarının bilincindedir ve çiğnendiği takdirde gerekli hukuki yaptırımlar mahkemeler tarafından uygulamaktadır.

Kadın Haklarını Koruyan Uluslararası Kuruluşlar

1791 Kadın Yurttaş Hakları Evrensel Beyannamesi, dünya tarafından kabul edilmekte ve bu konuda temel olarak alınmaktadır. Avrupa Birliği de kadın hakları konusunda hassas kararlar almakta ve kadın erkek eşitliğini sağlayan ilkeler benimsemektedir. Uluslararası Af Örgütü, kadın ve kız çocuklarını her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korumak adına dünya genelinde çalışmalar yürütmektedir.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019, 15:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER