Aliağa Belediyesi kent mobilyası satın alacak

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere kent mobilyası alım ihalesine çıkacağını bildirdi.

Aliağa Belediyesi kent mobilyası satın alacak

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere kent mobilyası alım ihalesine çıkacağını bildirdi.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek. Yedi kalem kent mobilyası alım işini kapsayan ihalenin, 1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacağı, isteklilerin gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşabileceği kaydedildi.

Yüklenici firmanın malları sözleşme imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde müdürlüğün deposuna teslim edeceği, yine malların peyderpey ihtiyaç doğrultusunda alınacağı da duyuruldu. Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 150 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Tekliflerin, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebileceği, verilen tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olduğu da belirtildi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER