Tarot Fal Mı Değil Mi? Tarot Tarihine Genel Bir Bakış

Tarot’un ilk ortaya çıkışıyla alakalı birçok rivayet bulunmakla birlikte kartların kim tarafından çizildiğiyle alakalı hiçbir somut veri bulunmamaktadır.

Tarot Fal Mı Değil Mi? Tarot Tarihine Genel Bir Bakış

  Tarot’un ilk ortaya çıkışıyla alakalı birçok rivayet bulunmakla birlikte kartların kim tarafından çizildiğiyle alakalı hiçbir somut veri bulunmamaktadır. İlk başlarda tarot kartlarıyla karşılaşan insanlar onları bir tür oyun nesnesi haline getirmişlerdir ve onun aslında büyük bir kehanet aracı olduğundan bihaberdirler. İlk olarak İtalyan Garzoni 22 Büyük Akrana kartını bir oyun malzemesi olarak kullanmış, daha sonrasında Arthur Edward Waite isimli biri tarafından bu oyun popülerleştirilmiştir.

  Zaman geçtikçe artık insanlar kartların bir tür gelecek belirten kehanet olduğunu keşfetmiş ve tarot bugünkü halini almıştır.

  Peki nedir bu tarot? Fal mı?

  Fark ettiyseniz yazının başından beri tarot kelimesinin yanına asla bir fal kelimesini iliştirmedim. Çünkü yaygın bir inanışın aksine tarot aslında bir fal olmaktan oldukça uzaktır. Tarot 78 karttan oluşan desteye verilen isimdir ve tarot açılımları birer fal değil, kehanet aracıdır.

  78 kart kişinin önüne açılır ve içerisinden kart seçmesi istendiğinde, kişinin seçtiği ya da tarot okuyucusunun seçtiği kartlar enerjiyle alakalıdır. Her insanın bedeninin içerisinde ruh denen açıklanamayan bir enerji bulunur. Bu enerji bazen bizim auramız anlamına da gelmektedir. Bu aura/enerji, ne derseniz deyin, o 78 karttan hangilerini seçeceğinize sizi yöneltir. Yani tarota aslında bir enerji okuma yöntemi de diyebiliriz.

  Tarot açılımlarını yorumlayan insana ne diyeceğiz o zaman? Tarot falcısı mı? Hayır, değil. Tarot okuyucusu ya da tarot yorumcusu diyebiliriz. Bu tarot yorumcusuyla alakalı biraz bilgilendirme yapayım.

  Tarot yorumcusunu enerji okuyucusu olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Açılımlarına baktığı kişilerin enerjileriyle doğrudan iletişime geçebilmek onları ayrıcalıklı kılan bir noktadır. Empati yeteneği yüksek ve insanları okuyabilen biri olması çok önemli bir unsurdur. Psikoloji okuyan birinin tarot okuyucusu olması için yüksek bir şansı olmaktadır bu durumda. Fakat tarot okuyucularının en büyük eksi yanı enerji akışı sırasında kendilerinin enerjilerinin düşmesidir. Açılımı okumayı bitirdiklerinde kendilerini sersemlemiş gibi hissederler. Bir miktar dinlenmeleri gerekmektedir. Bu yüzden de gün içinde çok fazla kişinin açılımına bakmaları doğru olmaz.

  Peki nedir bu açılım denilen şey?

  Açılım klasik tarot destesine sahip bir kişinin en başta öğrendiği birkaç açılımdan ibarettir. Kelt Haçı açılımı, üçlü açılım gibi türleri vardır. Fakat ben açılımlardan ayrıntılı olarak bahsetmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü tarot okuyucusunun aslında belli bir pişme noktasına geldikten sonra kendi açılımlarını üretmesi çok sık rastlanan bir durumdur. Tarot okuyucusu kendi destesiyle kaynaştıktan ve artık deste onun bir uzvu halini aldıktan sonra açılım yaptıkları kişilere serbestçe kart seçtirir ve kendi enerjisine ayak uydurarak durdurması gerektiği noktayı kendi belirler.

  Bu açılımlar genelde geçmiş, şimdi ve gelecek zamanı yorumlayan açılımlar olmaktadır. Tarot okuyucusu kartları birbiriyle eşleştirerek ve bir sürü kartı bir bütün görerek yorumlarda bulunur. Yani her kartın kendine ait bir anlamı bulunmasının yanı sıra aslında çıkan kartlar birlikte farklı anlamlara gelebilmektedirler.

  Bu kartlar 22 Büyük Akrana ve 56 Küçük Akrana kartları olarak adlandırılırlar. Büyük Akrana kartları destenin yüksek enerjili kartlarıdır. Genel kişilikleri, burçları, geleceği vb. anlatan kartlardır. Küçük Akrana kartları ise kılıç, değnek, tılsım ve kupa olmak üzere 4 desteden oluşur. Her kartın ifade ettiği şeylerin farklı olması gibi her destenin de ifade ettiği şeyler farklıdır. Şans, para, güç gibi.

  Her kartın tarot da ayrı bir açıklaması vardır. Gelin şimdi sizlerle beraber aşağıda tarot kartlarını tanıyalım.  İşte, tarot kartları... 

0-Joker

  İngilizce’si The Fool olan kartın Türkçeye çevirisi Joker olmuştur. Deli anlamına da gelmektedir. Büyük Akrana’nın en büyük ve en güçlü kartıdır. Kartın numarası 0’dır Deliler yaratıcılığın timsalidir adeta. Bu kart da aslında yaratıcılığı simgelemektedir. İnsan figürünün elinde tuttuğu değnek ve ucunda bulunan çantaya benzer şeyde şüphesiz delinin eşyaları bulunmaktadır. Yaratıcılık özgürlük ve özgür hareket gerektirir. Bu kartı temsil eden kişi aynı zamanda özgür ruhlu biridir. İstediği zaman başını alıp gidebilen, toplumun normal saydığı kalıpların dışına sık sık çıkan ve hatta o kalıpları sığmayan birini anlatmaktadır.

1-Büyücü

  Büyücü kartı İngilizce’de The Magician olarak kabul edilmiştir. Bu karttaki figürün önündeki masada bulunan 4 figür(tılsım, kılıç, kupa, değnek) Küçük Akrana destesinin figürleridir. Bu dört Küçük Akrana destesinin figürünü elinde bulundurmasıyla Büyücü kartı şansı, bolluk bereketi sembolize eder. Çok güçlü bir karttır. Bu kartı gören kişi bilmelidir ki, şans, bereket bütün hayatı boyunca onun peşini bırakmayacaktır.

2-Azize

  Azize kartı diğer adıyla The High Priestess. Bu karta denk gelen kişi iyi ve kötü yargıları net olan biridir. Gri bölgeleri yoktur. Net bir insandır. Duygusal olarak çok değişken biri de değildir dolayısıyla. Değerlere, kültürlere saygılıdır fakat kendi kesin yargılarının dışına çıkmaktan çok hoşlanmaz. Dine bağlı biri olması muhtemeldir.

3-İmparatoriçe

 İmparatoriçe kartı bir diğer adıyla The Empress. Bu kart Büyük Akrana’nın en aşk dolu kartlarından biridir. Bu karttaki figürün başı yıldızlarla çevrelenmiştir. Bu yıldızlar onun kariyer anlamında çok güçlü bir noktada olacağını gösterirken kalp figürünün içindeki kadın sembolü ise kişinin hayatındaki en önemli şeylerden birinin aşk olduğunu anlatır niteliktedir.

4-İmparator

  Bir önceki o çok güçlü kartın erkek versiyonu işte bu karttır. İmparator bir diğer adıyla da The Emperor. Bu kart Koç burcunun kartıdır. Onun gücünü ve hırsını ifade etmektedir. Buradaki figür şüphesiz kişinin çok güçlü ve hırslı bir karaktere sahip olduğunu anlatır. Karşısına geçen şeyi yakar, yıkar ve geri püskürtür. Başarısızlığa tahammül edemez. Hele ki elindeki asayı ve başındaki tacı almaya kalksınlar… O zaman görün siz onun sinirini. Savunmasızlıktan nefret eder. Ufak bir umutsuzlukta karalar bağlayabilir bir potansiyele sahiptir.

5-Aziz

  Aziz kartı bir diğer adıyla The Hierophant. Bu kart en yüce kartlardan biridir. Aziz sürekli kendini geliştirmeyi sever. Boğa burcunun kartıdır. Maneviyat onun için önemlidir. Bu yüzden bilginin maneviyatı da çok değerlidir. Bilge kişilerdir fakat bazen “Her şeyi ben bilirim.” havasıyla karşılaşmak olasıdır. Haklı çıkmayı çok sever.

6-Aşıklar

  Aşıklar bir diğer adıyla The Lovers. Bu kart İkizler burcunun kartıdır. Aşıklar kartı çıkan kişi şüphesiz hayatında aşka çok önem veren biridir. İlişki yönünden şanslı biri olacağı su götürmez bir gerçektir. Bazen çok duygusal olabilmekle birlikte duygularını karşı tarafa anlatmayı çok sevmez. Huzurun kaçmasından nefret eder.

7-Araba

  Araba kartı diğer adıyla The Chariot. Bu kart Yengeç burcunun kartıdır. Tam anlamıyla hırsın timsali olan bu kart siyah ve beyaz figürle iyiliği ve kötülüğü bir arada bulundurur. Yani bu karta denk gelen kişi için ya iyi vardır ya da kötü vardır. Aradaki gri bölgeyi kabul etmez. Hırslı kişiliğiyle savaşa ve haklı çıkmaya daima hazırdır.

8-GÜÇ

  Güç kartı diğer adıyla Strength. Bu kart Aslan burcunun kartıdır. Bu figürün başının üstündeki sonsuzluk işaretini bir yerden tanıdınız mı? Evet Büyücü kartındaki sonsuzluk işareti burada da karşımıza çıkıyor. Bu kartla karşılaşan kişi de büyücü kartında olduğu gibi şansı yanında taşıyan biridir şüphesizdir. Güç kartı güçlü ve lider bir karakteri ifade etmektedir. Kolay kolay karamsarlığa düşmeyen bu kişi karşısına çıkan her zorluğu rahatlıkla atlatabilecektir şüphesiz.

9-Ermiş

  Ermiş kartı bir diğer adıyla The Hermit. Ermiş kartı Başak burcunun kartıdır. Bu kartla karşılaşan kişi şüphesiz ki bir ermiş kadar bilgili ve bilgiye önem veren biridir. Figürün elinde tuttuğu ışık bilginin ve bilgeliğin ışığını ifade etmektedir. Kişinin sakalı ve asası dolayısıyla her şeyi bilen aklı her şeye yeten ak sakallı dede imgesini andırmaktadır. Kendi doğrularından çok bilimin doğrusuna inanır.

10-Kader Çarkı

  Kader Çarkı bir diğer adıyla Wheel of Fortune. Bu kartın anlamı sorumluluk almayı seven birini ifade etmektedir. Seçenekleri ve sorumlulukları çok fazla olduğundan kararsızlık yaşaması kuvvetle muhtemeldir. Boş durmayı sevmez. Kitap okumayı, yazmayı, çizmeyi sever.

11-Adalet

    Adalet kartı diğer adıyla Justice. Bu kart Terazi burcunun kartıdır. Terazi her yerde adaletin timsali olması gibi bu karta denk gelen kişi de adaletin timsali niteliğinde biridir. Adalet duygusu oldukça gelişmiştir. Kendisine zarar veren kişi en yakınıysa bile gerekirse gözünü kırpmadan kılıçtan geçirmeyi bilir.

12-Asılan Adam

  Asılan Adam kartı diğer adıyla The Hanged Man. Bu karta denk gelen kişi çok içe dönük bir insandır. Her zaman diyeceklerini tartarak konuşur. Bir ayağı ipe bağlıdır çünkü dediklerinin karşısındaki insan üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceğini bilir. Sakin mizaçlı biridir. Ama patlarsa her yeri yakabilir.

13-Ölüm

  Ölüm kartı bir diğer adıyla Death. Bu kart Akrep burcunun kartıdır. Tarot okuyucularının en sevdiği kartlardan biridir çünkü enerjisini okuyan kişi genelde bu kartı görünce çok korkar ve öleceğini düşünür. İtiraf etmeliyim ki komik bir görüntü. Bu kartın anlamı aslında yeni başlangıçtır. Çok üzücü bir şey yaşanacaktır evet. Fakat bu kişinin kendi lehine olacaktır. Ölüm ona yepyeni güzel bir gelecek vaadeder. Bu kişi arkadaşlarına ve ilişkilerine bağlıdır. Kendisi ne kadar üzülürse üzülsün sabreder. Ve sonunda o bardaktan taşan su damlası anı gelir. Kişi hiç gözünü kırpmadan ilişkilerini bitirir.

14-Denge

  Denge diğer adıyla Temperance. Bu kart Yay burcunun kartıdır. Bu karta denk gelen kişi oldukça sakin mizaçlı bir kişidir. Sakinliğe ve huzura aşıktır. Genelde de bu haliyle gelecekteki güzel ilişkilere en başından imza atar. Doğayla iç içe bir kişidir. Kendi aurasına sahiptir ve insanlar tarafından oldukça sevilir.

15-Şeytan

  Şeytan diğer adıyla The Devil. Bu kart Oğlak burcunun kartıdır. Genelde Ölüm kartında olduğu gibi kişi korku dolu tepki verir. Bu kart tutkulu ve vazgeçilmez bir aşkın habercisi olabilmektedir. Kişi kontrolcü bir aşıktır. İlişkisine oldukça bağlıdır. Güç çatışmalarının yaşanması oldukça olasıdır.

16-Kule

  Kule kartı diğer adıyla The Tower. Bu kart hane yaşantısında ve ilişkide birkaç sıkıntıya işaret etmektedir. Her ne kadar kırıcı ve yıkıcı gibi görünse de kuleden atlayan figürler sağ salim kurtulacaktır. Bu karta denk gelen kişi her türlü riske ve kavgaya hazırlıklıdır. Kaçış planları kafasında hazırdır. Kolay kolay yıkılmayacak stratejik hareket eden biridir.

17-Yıldız

Yıldız kartı diğer adıyla The Star. Bu kart Kova burcunun kartıdır. Yıldız kartına denk gelen kişi girdiği her ortama ve duruma ayak uydurabilen, her kaba girebilen fakat girdiği kalıplarda çok fazla kalamayan biridir. Her durumda özgürlüğü en önemli şeydir. Geleceği bu kuraltanımaz ve özgür ruhu sayesinde gayet parlaktır.

18-Ay

  Ay kartı diğer adıyla The Moon. Bu kart Balık burcunun kartıdır. Bu karta denk gelen kişi duygusal biridir. Kandırılması ve aldatılması muhtemeldir. Yanılgı bu kartın temel kavramıdır.

19-Güneş

   Güneş diğer adıyla The Sun. Bu kart oldukça enerji dolu bir karttır. Kişinin yeni doğmuş bir bebek kadar enerjik ve canlı biri olduğunu ifade eder. At figürü masumiyetin rengiyle bürünmüş beyaz renktedir. Dolayısıyla bebek kadar da masum bir kişi söz konusudur.

20-Mahkeme

  Mahkeme diğer adıyla Judgement. Bu kart kişinin sakin mizaçlı biri olduğunu ve yaşadığı olayları önce içinde muhakeme ederek davrandığını ifade eder. Uyanış anlamına da gelmektedir. Aydınlanma, bir şeyin aslını bulma gibi anlamlar taşımaktadır. Adalet kartında olduğu gibi bu kartta da adil bir kişilik söz konusudur.

21-Dünya

  Dünya diğer anlamıyla The World. Bu kart kişinin kişisel evriminin tamamlanmış olduğunu belli bir entelektüel seviyeye ulaştığını ifade etmektedir. Kişi bütün hayatı boyunca tamamlanmış hissiyle yaşaması muhtemeldir.

 Ve tarot destesindeki Büyük Akrana kartlarını kısaca anlatmış olduk. Küçük Akrana kartları genellikle bu kartlarla ya da birkaç kartla birlikte yorumlandığından tek tek anlamları bulunmamaktadır. Bu yüzden onları bu yazıda ne yazık ki yorumlayamayacağım.

 Değinmek istediğim bir nokta daha var. Bu deste klasik tarot destesidir. Fakat farklı tarot desteleri de bulunmaktadır. Desteler oluşturan kişilerin adıyla anılmaktadır. Bu deste biraz daha yorumcuya ve yoruma açık bir destedir. Ancak örneğin Laro Tarot destesi direkt sorularınıza cevap olabilecek niteliktedir. Fakat başlangıç için klasik tarot destesi en iyisidir. Yorumcunun kendini geliştirmesi ve enerjiyi yönetmeyi öğrenmesi için en ideal tarot destesidir.

 Tarot desteleri internet üzerinden online alışveriş sitelerinden edinilebildiği gibi sahaf, kitapçı gibi yerlerde de bulunmaktadır. Genelde internette bulunan versiyon klasik tarot destesi versiyonudur. Fakat bazı desteleri bulmak oldukça zordur. Tarotun ustalarından bu desteleri nasıl alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

  Tarot destesi ahşap bir kutuda içinde kitapçığıyla birlikte gelmektedir. İçerisinde bulunan kitapçık biraz tarotla ilgilendikten sonra saçma bulunabilecek bir kitapçıktır. Profesyonel tarot okuyucuları 3 ya da 4 aya bu kitapçığı çöpe gönderirler ve hislerine güvenerek yollarına devam ederler. Zaten desteyle bir bağ kurduktan sonra yorumlamak çok daha kolay bir hale gelmektedir.

  Peki bu destenin enerjisini nasıl mı etkileyeceksiniz?

  Buna en güzel cevap kuşkusuz meditasyon yapmaktır. Meditasyon insan üzerinde çok iyileştirici bir etkiye sahiptir. Birçok meditasyon yolu bulunmaktadır fakat genel olarak hepsinde enerji yenilenir ve tazelenir. Tarot destesi de bu güzel enerjiden elbette etkilenecektir. Nesnelerin kendi enerjisine girip bu yazıyı fizik makalesine dönüştürmek istemem fakat insan enerjisi şüphesiz nesnelerin enerjisini etkileyecek kadar güçlüdür.

  Ne düşünüyorsunuz? Tarot okuyucusu olmaya hazır mısınız? Yoksa siz bir okutan mı olmayı tercih edersiniz?

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2019, 12:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER