SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2022 yılına yenilenen organizasyon yapısıyla başladı.

OKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan Orta Karadeniz Bölgesi'nde hizmetlerini sürdüren OKA, kurumsal organizasyon yapısında değişime giderek, daha dinamik bir yapıya kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, OKA Genel Sekreteri Ethem Şahin, ajansın yeni yapılanması ile bölgede daha etkin olacağını vurguladı.

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün ulusal koordinasyonunda faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

Destek mekanizmaları aracılığıyla yenilikçi, katma değer ve istihdam yaratan projelere destek olup aynı zamanda çeşitli araştırma ve analizler gerçekleştirerek bölge ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İhtiyaçlar doğrultusunda belirlenen öncelikler, belirli alanlarda kalkınma sonuçları elde etmemize olanak veriyor. Bu çalışma alanını göz önüne alarak sektörel uzmanlaşma ve odaklanmayı sağlamak amacıyla Ajans Yönetim Kurulu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile Ajansın merkez birimlerinde yeni bir yapılanma yoluna gittik. Yeni kurumsal yapımız ile yerinde müdahale fırsatları yaratacağımıza, ayrıca eş zamanlı olarak katılımcı bir yaklaşım içinde stratejiler geliştirip, çalışmalarımızı daha etkin bir biçimde yürüteceğimize inanıyorum."

Ajansın, bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen Sonuç Odaklı Programlar (SOP) kapsamında yeniden yapılandırıldığını da işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Ajans bünyesindeki üç birim, Planlama, Programlama ve Koordinasyon, Program Yönetim, İzleme ve Değerlendirme Birimleri feshedilerek yerine Koordinasyon, İş Geliştirme ve Tanıtım, Katma Değerli Üretim ve İhracat, Turizm ve Markalaşma Birimleri kuruldu. Öte yandan İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimi ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofisleri mevcut şekilde görevlerini sürdürüyor. Koordinasyon, İş Geliştirme ve Tanıtım Birimi Ajansın temel politikaları, stratejileri ve hedefleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmaların yapılması; yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmesi, ajansın kurumsal düzeyde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacak."

Şahin, Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi ile Turizm ve Markalaşma Birimi ise ilgili SOP eylem planları ve yıllık çalışma programındaki faaliyetlerin etkili bir biçimde uygulanabilmesi, faaliyetler, projeler ve göstergelere ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve SOP amaçlarına ulaşılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları koordine etmek ve yürütmek amacıyla çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.