2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2017 yılı Kesin Hesap Kanunu görüşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılında bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar TL kaynak ayırıyoruz” dedi.

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2017 yılı Kesin Hesap Kanunu görüşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılında bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar TL kaynak ayırıyoruz” dedi.

Bakan Albayrak, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin sunumunu yaptı. Albayrak, 2017 yılı hakkında bilgi vererek, “2017 yılında bütçe giderleri 678,3 milyar TL, GSYH’ye oranı yüzde 21,8, bütçe gelirleri 630,5 milyar TL, GSYH’ye oranı yüzde 20,3, bütçe açığı 47,8 milyar TL, GSYH’ye oranı yüzde 1,5, faiz dışı fazla 8,9 milyar TL, GSYH’ye oranı yüzde 0,3 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı merkezi yönetim bütçe tahmini ve yıl sonu gerçekleşmelerine bakılacak olursa; 2017 yılı bütçe giderleri, bütçe başlangıç tahminine göre yüzde 5,1 oranında, yıl sonu gerçekleşme tahminine göre yüzde 0,7 oranında artmıştır. Buna karşın bütçe gelirlerimiz bütçe başlangıç tahminine göre yüzde 5,4 oranında, yılsonu gerçekleşme tahminine göre yüzde 3 oranında artış göstermiştir. 2017 yılında 47,8 milyar TL olarak gerçekleşen bütçe açığı başlangıçta öngörülen açığın 929 milyon TL üzerinde ancak yıl sonu gerçekleşme tahmininin ise 13,9 milyar TL altında gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

2018 yılında Merkezi Yönetim Bütçe tahminleri hakkında bilgi veren Albayrak, “2018 yılında Merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar TL, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749,6 milyar TL, bütçe açığının 72,1 milyar TL, faiz dışı dengenin 4,3 milyar TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2018 yılsonu bütçe açığının 72,1 milyar TL ile bütçe başlangıç hedefinin 6,2 milyar TL üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediyoruz. Bu açığın milli gelire oranının ise yüzde 1,9 olacağını öngörüyoruz. Bütçe giderlerinin detaylarına bakacak olursak, 2018 yılında; personel giderlerinin 200,3 milyar TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 34,4 milyar TL, mal ve hizmet alım giderlerinin 69,3 milyar TL,cari transferlerin 323,1 milyar TL, sermaye giderlerinin 78,7 milyar TL,sermaye transferlerinin 17,3 milyar TL, borç verme giderlerinin 22,2 milyar TL, faiz giderlerinin 76,4 milyar TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2018 yılında vergi gelirlerinin hedefin 31,1 milyar TL üzerinde gerçekleşerek 630,5 milyar TL olacağını bekliyoruz. Vergi gelirlerindeki yüksek performansta; küresel emtia fiyatları ve kurlarda yaşanan artışa bağlı olarak ithalde alınan katma değer vergisinin bütçe hedefinin 25,2 milyar TL üzerinde, gelir vergisinin ise tevkifatta yaşanan artışlar neticesinde 14,9 milyar TL hedefin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Vergi dışı gelirlerin, hedefin 21,7 milyar TL üzerinde gerçekleşerek 119 milyar TL olması öngörülmektedir” şeklinde konuştu.

Albayrak şunları kaydetti:

“2019 yılı bütçemizi, konuşmamın önceki bölümlerinde sizlerle paylaştığım, Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıklanan ekonomik, mali ve sosyal hedeflerle uyumlu olacak şekilde hazırladık. 2019 yılı bütçemizde; Bütçe Giderleri 961,0 milyar TL, Faiz Hariç Giderler 843,7 milyar TL, Bütçe Gelirleri 880,4 milyar TL, Vergi Gelirleri 756,5 milyar TL Bütçe Açığı 80,6 milyar TL, Faiz Dışı Fazla 36,7 milyar TL olarak öngörülmüştür. 2019 yılı Bütçe ödenekleri 2018 yılına göre yüzde 26 artmaktadır.”

Albayrak, bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığını söyleyerek, “Günümüzde, nitelikli insan gücünün, bilimsel ve teknolojik gelişmişliğin ön şartı eğitimdir. AK Parti Hükümetleri olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da bütçemizden en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019 yılında 161 milyar TL’ye çıkarıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle, 2018 yılında vergi gelirlerinin yüzde 21’ini eğitime harcayacağız” diye konuştu.

Sağlığa önem verdiklerini kaydeden Albayrak, “Sağlık alanında yaptığımız reformlarla vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini artırıyor ve her bir vatandaşımız için ulaşılabilir kılıyoruz. Bu kapsamda, ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık alanındaki harcamalarımızı artırdık. Bu amaçla 2019 yılında bütçemizden sağlığa yaklaşık 157 milyar TL kaynak ayırdık. 2002 yılında yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payını 2019 yılında yüzde 16,3’e çıkardık” şeklinde konuştu.

2019 yılında özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek yatırımlara önem verdiklerini belirten Albayrak, “2019 yılında bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde yerel yönetimlere daha fazla önem verdik. Kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk vererek merkezden yürütülen birçok hizmetin mahallinde daha etkin ve verimli sunulmasını sağladık. Yerel yönetimlere verdiğimiz bu önem doğrultusunda iktidarımız döneminde yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarı da artırılmıştır. Bu kapsamda büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 28,4 artırarak 93,6 milyar TL seviyesine ulaştırıyoruz” dedi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER