Trabzonspor'dan KAP'a 3 Bildirim

Trabzonspor Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a 3 bildirim yaptı.

Trabzonspor'dan KAP'a 3 Bildirim

Bordo mavili kulüpten KAP’a yapılan bildirimde “Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim”,  “Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor” ve “Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK onayına sunulan Taslak izahname” detayları yer aldı.

İŞTE TRABZONSPOR’DAN KAP’A YAPILAN BİLDİRİMLER;

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulumuzun 23.01.2018 (bugün) tarihli toplantısında;

-Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,

-Arttırılan 102.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların, A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 98.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

-Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına,

-Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

-Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

-Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

-Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

-Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

karar verilmiştir.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılması ile gerçekleşecek sermaye artışından elde edilecek fon ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.01.2019 Tarih ve 66 Sayılı Kararı ile kabul edilen 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor' uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
"Sermaye artırımından elde edilecek fonun

% 5'i Şirket'in finansal borç ödemeleri

% 85'i Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler

% 2'si Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler

% 8'i Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri."

için kullanılacaktır. Kullanım yerlerine İlişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılabilecektir.

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK onayına sunulan Taslak izahname.

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2019 tarihli; Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 200 bedelli) 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde 23.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Taslak izahname ekte yer almaktadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER