Trabzonspor KAP'a Bildirdi

Trabzonspor geçtğimiz günlerde yapılan Sportif AŞ Genel kurulunda dikkat çeken kararlara imza atmıştı.

Trabzonspor KAP'a Bildirdi

Trabzonspor’da geçtiğimiz gün yapılan Sportif AŞ genel kurulunda dikkat çeken kararlar alınmıştı.

Eski Başkan Muharrem Usta’dan 36 milyon TL çekildiği kararını alınmış ve 5 yöneticinin yeniden ibra edilmesi gerektiği kararı çıkmıştı

Bordo Mavililer bugün Kap’a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verdi..

Genel Kurul aşağıdaki gündemle toplanmıştı;

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde dönem içerisinde meydana gelen istifa/atamaların TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması.
8 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER