Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yabancı uyruklu kişilerin bazı koşulları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan, 'Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına göre; yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına kabulündeki koşullarda değişikliğe gidildi.

Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçişi için istenilen yeni şartlar şu biçimde sıralandı:

500 BİN DOLAR YA DA KARŞILIĞI YATIRIM

"En az 500 000 Amerikan Doları ya da karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen. En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satışının yapılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı ya da kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü belli edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş protokol ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

EN AZ 50 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURAN

En az 50 kişilik istihdam yarattığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.

MEVDUATINI 3 YIL BANKADA TUTAN

En az 500 000 Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyette bulunan bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

3 YIL ELİNDE YATIRIM FONU TUTAN

En az 500 000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutma koşuluyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen. En az 500 000 Amerikan Doları ya da karşılığı döviz tutarında emlak yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler."

İÇİŞLERİ BÜNYESİNDE KOMİSYON KURULABİLECEK

Yönetmelik değişikliğiyle yurttaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci takip etmek amacı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecek.

Vatandaşlık kazanmak için belirtilen kapsam ve tutarda yatırım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulaması yapılacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurum tarafından belirlenecek.

GELİRLER TL MEVDUATINDA TUTULACAK

Bahsi geçen kurumlarca belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyette bulunan bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası'na satılacak. Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında üç yıl süreyle tutulacak. Konuya dair uygulama ve esasları Merkez Bankası belirleyecek.