Yağma suçunun cezası söz konusu olduğunda öncelikle basit yağma suçu ve nitelikli yağma suçu ayrımı yapmak gerekir. Basit yağma suçundan kasıt; bir kişinin gündüz vakti herhangi bir silah kullanmaksızın, kendisini kamufle etmeden, bir suç örgütüne üye olmadan, bedenen yada ruhen kendisini savunma imkanı bulunmayan bir kişiye karşı gerçekleştirilmeksizin, bir başkasına ait malı tehdit veya cebir kullanmak suretiyle almaktır. Basit yağma suçuna örnek olarak senet yağması verilebilir. Gasp suçunun en basit şekli için öngörülen ceza, 6 yıl ile 10 yıl arasında süreli hapis cezasıdır.

Nitelikli yağma suçu ise suçun daha ağır cezayı gerektiren şekli ile işlenmesidir. Yağma suçunun nitelikli hali için düzenlenen cezai yaptırımları ifade etmeden önce suçun hangi hallerde nitelikli şekli ile işlendiğini sıralamak isabetli olacaktır:

  • Yağma suçu silah kullanılarak işlenirse,
  • Fail, gasp suçunu işlerken kendisini tanınmayacak bir hale getirmesi,
  • Birden çok kimse tarafından işlenmesi,
  • Suçun yol keserek veya evde, iş yerinde yahut bunların eklentilerinde işlenmesi,
  • Bedenen ve ruhen kendisini savunma durumu olmayan kimselere karşı işlenmesi,
  • Suç örgütleri tarafından oluşturulan korkutucu güçten faydalanmak suretiyle işlenmesi,
  • Suç örgütlerine fayda sağlamak amacıyla işlenmesi,
  • Gece işlenmesi,

Halinde gasp suçunun nitelikli hali meydana gelir ve suç için öngörülen ceza miktarı artar.

Yağma suçunun ifade edilen nitelikli haller dahilinde cereyan etmesi, suçun failine 10 yıldan 15 yıla kadar süreli hapis cezası verilmesine neden olur. Hakim, gasp suçunun birden çok nitelikli halin mevcudiyeti halinde işlenmesinde suça ilişkin hükmedeceği cezada alt sınırdan ayrılarak belirler. Söz gelimi; gece vaktinde silahlı bir şekilde birden fazla kişinin bir kişiye karşı gasp suçunu işlemesi halinde hakim, alt sınır olan 10 seneden değil 12 seneden ceza verebilir.

Gasp Suçunda Etkin Pişmanlık

Kişi, işlediği eylem nedeniyle herhangi bir baskı ya da zorlama olmaksızın pişmanlık duyar ve meydana gelen haksızlığı telafi ederse etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebilir. Gasp suçu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilen suçlardandır. Gasp suçunda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kişi; suça yardım eden kişilerin, suç ortaklarının ve azmettirenlerin isimlerini vermek suretiyle etkin pişmanlık hükümlerinden istifade edebilir. Bunun yanı sıra suç nedeniyle mağdur olan kişinin uğradığı zararın da ya aynen iade ya da tazmin ederek giderilmesi gerekir. Yağma suçu işlendikten ancak dava açılmadan önce etkin pişmanlık söz konusu olduğunda hükmedilecek ceza yarı oranda indirilir. Dava açılır ancak hüküm verilmezse bu durumda etkin pişmanlık kapsamında verilecek ceza üçte bir oranında indirilebilir.

Gasp Suçunda Zamanaşımı Süresi

Gasp suçu, takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu itibarla suça ilişkin şikayet süresi mevcut değildir. Fakat gasp suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Suçun meydana gediği an itibariyle 15 geçtiği takidrde gasp suçu nedeniyle soruşturma yapılamaz. Gasp suçunu konu alan yargılamalar Ağır Ceza Mahkemesi eliyle yürütülür.