Arı Ekmeği (Perga) Doğal Probiyotik Bir Gıdadır!

 

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Bal arıları (Apis mellifera L.) tarafından toplanan polen, bal arılarının arka bacaklarında bulunan polen sepetçiğine (korbikula) konularak kovana getirilmektedir. Arı ekmeği (perga) kovanda üretilirken polen, bal ve diğer arı salgıları ile karıştırılmakta ve laktik asit fermentasyonuna bırakılmaktadır. Bu karışım; farklı enzim, mikroorganizma, nem ve sıcaklığın (35-36 oC) etkisiyle kimyasal değişikliğe maruz kalmaktadır. Kimyasal değişikliğe uğrayan bu depolanmış polen, arı ekmeği olarak adlandırılmaktadır. Karışım yaklaşık iki hafta içerisinde arı ekmeğine dönüşmekte, fermente bir ürün olan arı ekmeği (perga) kovan içinde, petek gözlerinde arı ekmeği (perga) şeklinde depolamaktadır ve böylelikle kovanda uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmektedir. Polenin fermantasyonu sonucunda doğal bir probiyotik gıda olma özelliği kazanan arı ekmeği (perga); arılar için aynı zamanda protein, yağ ve vitamin kaynağı olmakla birlikte arı sütü üretiminin de ham maddesini oluşturmaktadır. Arı poleni ile arı ekmeğinin içerikleri benzer olsa da bazı farklılıklar da görülmektedir. Örneğin, polenin dış zarının arının kendi enzimleriyle sindirilmesi sonucu elde edilen arı ekmeğinin içeriğinde bulunan proteinlerin sindirimi daha kolaydır. Ayrıca arı ekmeğinin vücutta emiliminin daha kolay olduğu bilinmektedir. Arı polenine göre arı ekmeği 6 kat daha fazla laktik asit içermekte ve bu özelliği kendini korumasını sağlamaktadır. Arı ekmeğinin sahip olduğu yüksek biyolojik aktivite, küf ve mantar gelişimini inhibe ederek arı ekmeğinin daha iyi korunmasını sağlamaktadır.” dedi.

Arı Ekmeğinin Faydaları Saymakla Bitmiyor!

 

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak; “Arı ekmeği (perga) içeriğinde doğal olarak bulunan pigmentler, enzimler, flavonoidler, karatenoidler, hormonlar, protein; B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, biotin, folik asit gibi vitaminler, selenyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, manganez ve fosfor mineraller ile beslenmenize değer katar. İnsan vücudunun sentezleyemediği ve beslenme yolu ile dışarıdan almak zorunda olduğu esansiyel aminoasitlerin tümünü içermesi bakımından oldukça değerlidir. Doğal bir arı ürünü olan arı ekmeğinin yaklaşık %20 protein, %3 lipit, %24-35 karbonhidrat ve %3 vitamin ve mineral içeriği olduğu bilinmektedir. Arı ekmeği (perga), içeriğinde değerli besin ögesi içeriği ile çocukların büyüme ve gelişmesini doğal yollarla destekler. Arı ekmeği (perga), içerisinde doğal olarak bulunan ve insan vücudu tarafından sentezlenemeyen ve beslenme yoluyla dışarıdan alınması gereken yağ asitleri olan EPA ve DHA’yı içermesiyle, kandaki kolesterol ve trigliderid seviyelerini düşürücü özelliğiyle kalp sağlığını koruyucu etkileri vardır. Fermantasyon sonucu elde edilen arı ekmeği (perga), bileşiminde bulunan Lactobacillus bakterileriyle doğal probiyotik bir gıda olma özelliği taşır. İçerdiği probiyotik mikroorganizmalar sayesinde arı ekmeği, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Bununla birlikte yapılan bilimsel çalışmalarda, değerli besin içeriği sayesinde arı ekmeğinin kadın ve erkeklerde görülen infertilite (doğurganlık) problemlerinde olumlu etki gösterdiğini belirtmişlerdir. Arı ekmeği (perga), antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Anadolu arı ekmeğini, yetişkinlerin günde 2 tatlı kaşığı, çocukların ise günde 1 tatlı kaşığı tüketmesi önerilmektedir. Anadolu arı ekmeği (perga) doğrudan, ılık veya soğuk yiyecek ve içeceklere ilave edilerek tüketebilir.” dedi.

Arı Ekmeği (Perga) Hakkında Yapılan Bilimsel Çalışmalara Göz Atalım;

 

Arı ekmeğinin sağlık üzerine olumlu etkilerine dikkat çeken Dr. Ender Saraç; “2021 yılında Morocco’da Sidi Mohamed Ben Abdellah Üniversitesi’nde yapılan bir bilimsel çalışmada, diyabetik ratlarda arı ekmeğinin yüksek kan şekeri düzeyi (hiperlisemi), lipid profilindeki bozulmalar (dislipidemi) ve karaciğer fonksiyonu üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, arı ekmeğinin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla standart ilaç olarak glibenklamid kullanılmıştır. Bilimsel çalışma, 36 rat üzerinde gerçekleştirilmiş olup ratlar kontrol veya deney grubu olarak rastgele 2 ana gruba ayrılmıştır. 15 gün boyunca, sağlıklı ve diyabetik ratlara, su (10 ml/kg/gün), arı ekmeği (100 mg/kg/gün) veya glibenklamid (2.5 mg/kg/gün) verilmiştir. Bilimsel çalışmanın sonucunda, arı ekmeğinin içeriğinde yer alan yüksek fenolik ve flavonoid bileşiminin güçlü bir antioksidan özelliği taşıdığı belirlenmiştir. Arı ekmeği takviyesinin yüksek kan şekeri seviyelerini normal seviyeye düşürmede olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, glibenklamid ile arı ekmeğinin etkileri karşılaştırıldığında; arı ekmeğinin lipid profili, kan şekeri ve karaciğer enzim düzeyleri üzerindeki olumlu etkilerinin glibenklamide göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.” dedi.

Anadolu arı ekmeğinin değerine dikkat çeken Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “2021 yılında Marmara Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, Anadolu arı ekmeğinin besin bileşimi ve antioksidan kapasitesi, literatürde yer alan diğer arı ekmeği ürünleri ile karşılaştırılmıştır. Bilimsel çalışmada Anadolu arı ekmeğinin; biyoyararlanımı, toplam antioksidan kapasitesi, fenolik ve flavonoid içeriği değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; Anadolu arı ekmeğinin, diğer ülkelerdeki arı ekmeği ürünlerine kıyasla demir ve çinko mineralleri açısından daha zengin olduğu gözlemlenmiştir.” dedi.

Editör: Gökhan Gökmen