Türkiye'de avukat olmak, bir hukuk fakültesinde dört yıllık bir eğitim almak ve ardından bir yıllık bir staj dönemi tamamlamak gerektirir. Stajı tamamladıktan sonra, birey bir lisans alır ve avukat olarak çalışmaya başlar. Unutulmaması gereken şey, avukat olarak çalışmak için bir baro birliğine kayıtlı olmak gerektiğidir.

 Türkiye'de her ilin bir baro birliği vardır ve avukatlar sadece planladıkları ilin baro birliğine kayıt olabilirler. Türkiye'nin en büyük baro birliği İstanbul ilindedir. Doğal olarak İstanbul avukat sayısı en fazla olan ildir. Baro birlikleri ile avukatlar arasındaki ilişki hiyerarşik değil, profesyonel dayanışma üzerine kuruludur. Baro birlikleri, avukatların haklarını koruya ve avukatların görevlerini mesleklerinin işlevine uygun olarak yerine getirdiklerinden emin olmaya çalışır.

Hukuk eğitimi ve stajı tamamlamakta olan bir kişi "Stajyer" olarak adlandırılır. Bu kişi, değişik mahkemelerde ve adliyelerde altı ay boyunca staj yapmak ve en az beş yıllık hukuk deneyimine sahip bir avukatla altı ay boyunca çalışmak zorundadır. Staj dönemi tamamlandıktan sonra, stajyer avukatlar bir baro birliğine kaydedilir ve avukatlık haklarını ve yetkilerini kullanırlar.

Ceza Avukatı Nedir Ne İş Yapar ?

Türkiye'de yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur ve ceza avukatı tanımı da mevzuatta yer almamaktadır. Ancak, halk arasında ceza davalarına giren avukatlara "ağır ceza avukatı" denilmektedir. Ceza avukatı, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları açısından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşır ve savunma işlevini yerine getirir. Bu özellikli işlev nedeniyle, ceza avukatı müdafi olarak adlandırılır ve şüpheli veya sanığı savunurken haklarını korur ve temsil eder. Örneğin, Kadıköy’de yer alan bir avukat, kadıköy ceza avukatı şeklinde aranarak bulunabilir.

İş Hukuku Avukatı Nedir Ne İş Yapar ?

İş hukuku avukatı, işverenler ve işçiler tarafından kullanılabilir ve olası hak kayıplarını önleyebilir. İşçiler için, iş hukuku avukatı işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacaklarının tahsiline yönelik hizmetler sunar. Ayrıca, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, sefer primi ve diğer ücret alacaklarının tahsiline yönelik hukuki işlemler yapar. İş kazası tazminatı, sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davası, sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası gibi davalar da işçiler için hizmetler arasındadır.