Depresyon ve inme arasında ince bir çizgi vardır. Eğer depresyon belirtileri gösteriyorsanız, felç geçirme riskini daha yüksektir.

Depresyon inme riskinizi artırabilir ve felç geçirirseniz iyileşme sürecinizi yavaşlatabilir. İrlanda'daki Galway Üniversitesi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, depresyon belirtileri olan kişilerin felç geçirme olasılığı, bu tür belirtileri olmayanlara göre %46 daha yüksektir.

Depresyon dünyanın her yerindeki insanları etkiliyor ve bir kişinin hayatı boyunca çok çeşitli etkileri olabilir. Yapılan çalışmalar, depresyon belirtilerinin inme riskini artırdığını ve riskin farklı yaş gruplarında dünyanın her yerinde aynı şekilde gözlendiğini göstermiştir.

Araştırmacılar, inme geçiren 13.000 katılımcının %18'inde depresyon belirtileri olduğunu bildirmiştir.

Depresyon ve İnme Arasındaki Bağlantı Nedir?

Bağımsızlık kaybı, fiziksel kısıtlamalar, öz bakım yeteneklerindeki sınırlar ve potansiyel bilişsel ve konuşma eksiklikleri hem felçli hasta hem de yakınları için yıkıcı olabilir. Bir kişi depresyondaysa, rehabilitasyon sürecine tam olarak katılmak için gereken istekliliği veya kararlılığı olumsuz etkileyebilir. Bu, felçten kurtulmayı engelleyebilir ve daha kötü bir sonuca neden olabilir.

Depresyonla ilgili özellikle inme riskini artıran nedir?

Depresif belirtiler, fiziksel, duygusal ve bilişsel gamı yönetir. Depresyon tedavisi sadece kişinin yaşam kalitesini ve genel sağlığını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda inme riskini de azalttığı görülüyor. Depresyon ve inme arasında daha nedensel bir ilişki kurmak için, büyük ölçekli uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç var ve başarılı tedavinin riski azaltıp azaltmadığını bilmek için araştırmalara ihtiyaç var.