Altın vize nedir? AB’de altın vize veriliyor mu? AB’de hangi yatırım planları aktiftir? İşte, karşınızda hangi AB ülkeleri altın vize ve yatırım olanları sunuyor tüm detaylarla!

Altın Vize Veren Avrupa Birliği Ülkeleri Hangileridir?

Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Schengen vizesi yerine geçmekte olan Altın Vize ya da Altın Pasaport gibi adlarla anılan program; Yatırım ve de gayrimenkul karşılığında vatandaşlık ya da oturma izni sağlamaktadır. Bu Avrupa Birliği ülkelerine örnek olarak aşağıdakiler sıralanmaktadır.

·       Malta

·       Kıbrıs Rum Kesimi

·       Portekiz

·       İspanya

·       Yunanistan

Avrupa Birliğin Ülkeleri Hangi Yatırım Planlarını Sunuyor?

Hangi AB ülkeleri altın vize ve yatırım planları sunuyor; AB ülkeleri farklı yatırım planları sunabilmektedirler. Bazı ülkeler; yatırım karşılığında vatandaşlık ya da oturma izni veren programlar sunarken, diğerleri yatırımcılara vergi avantajları ya da diğer teşvikler sağlayabilmektedir. Aşağıda, AB ülkeleri tarafından sunulan bazı yatırım planları örnek gösterilmiştir:

·       Malta: İşletme kurma ve de işletme genişletme, yatırım fonlarına da yatırım yapabilme, Malta kamu borçlanma araçlarına yatırım yapabilme, Malta Hükümeti'nin onayladığı yatırım programlarına katılma gibi farklı yatırım seçenekleri sunabilmektedir.

·       Kıbrıs Rum Kesimi: Gayrimenkul satın alma ya da işletme kurma, Kıbrıs bankalarına yatırım yapma ve hisse senedi ya da tahvil satın alma gibi yatırım seçenekleri sunulmaktadır. Ek olarak; Kıbrıs Rum Kesimi'nin "Altın Pasaport" programı, yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı da verebilmektedir.

·       Portekiz: Gayrimenkul satın alabilme, Portekiz bankalarına yatırım yapabilme, Portekiz'deki şirketlerin sermaye artırımına katkıda bulunma gibi yatırım seçenekleri sunulmaktadır. Dahası, Portekiz'in "Altın Vize" programı, yatırım karşılığında oturma izni verebilmektedir.

Avrupa Birliğini Ülkelerin Yatırım Planları Nelerdir?

Hangi AB ülkeleri altın vize ve yatırım planları sunuyor; AB ülkeleri farklı yatırım planları sunabilmektedirler. Bunların bazıları şu şekildedir:

·       Yatırım Karşılığı Oturma İzni Programları: Bazı AB ülkeleri, yatırım yapacak olan yabancılara yatırım karşılığında oturma izni sağlayan programlar sunabilmektedir. Bu programlar ise genelde belirli bir yatırım miktarını içermekte olup, yatırım yapılan işletmenin de belirli kriterlere uygun olmasını gerektirmektedir.

·       İşletme Kurma ve Yatırım Destek Programları: AB ülkeleri, yatırımcılara işletme kurmaları ya da var olan işletmelerine yatırım yapmaları konusunda destek sunabilmektedirler. Bu destekler; finansal teşvikler, vergi indirimleri, ücretsiz danışmanlık hizmetleri ya da işletme geliştirme programları gibi farklı şekillerden oluşmaktadır.

·       Gayrimenkul Yatırım Programları: Bazı AB ülkeleri, gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara oturma izni ya da vatandaşlık sağlayan programlar sunabilmektedir. Bu programlar ise genelde belirli bir değerin üzerinde gayrimenkul yatırımı yapılmasını da gerektirmektedir.

·       Teknoloji ve İnovasyon Yatırım Programları: AB ülkeleri; teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren yatırımcılara destek sunabilmektedirler Bu destekler ise araştırma ve de geliştirme fonları, patent destekleri ya da teknoloji transferi programları gibi farklı durumlardan oluşabilmektedir.

·       Enerji ve Çevre Yatırım Programları: Bazı AB ülkeleri, çevre dostu teknolojiler ve enerji kaynaklarına yatırım yapacak olan yabancılara destek sunmaktadırlar. Bu destekler, enerji tasarrufu sağlayan projelere finansal teşvikler, yenilenebilir enerji yatırımlarına vergi indirimleri veya karbon salınımı azaltımı için fonlar gibi farklı şekillerde olabilir.

Altın Vize Vermeyi Bırakan Avrupa Birliği Ülkeleri Hangileridir?

Ülkeler kendilerine göre çeşitli sebeplerden ötürü endişe duyabilir ve de altın vize vermeyi bırakma kararına gidebilmektedir. Bu AB ülkelerinden bazıları:

·       Bulgaristan

·       Kıbrıs Rum Kesimi

·       Malta

S.S.S

En kolay altın vize veren AB ülkeleri hangileridir?

En kolay altın vizeyle vatandaşlık veren AB ülkeleri arasına Malta ve Kıbrıs Rum kesimi örnek verilebilmektedir.

Malta altın vize ve vatandaşlık ücreti ne kadardır?

Kişinin yatırım planına bağlı olarak değişmekte olup genelde bu ücret 10.000 Euro tutarı çerçevesinde görülmektedir.

Kaynak; https://notteglobal.com/tr/hangi-ab-ulkeleri-altin-vize-ve-yatirim-planlari-sunuyor/