IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin halka arzı, 27-28-29 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin ilk halka arz deneyimi olacak. Hisse başına 10,00 TL fiyatla eşit dağıtım yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek olan halka arz, Borsa İstanbul'un Yıldız Pazar'ında işlem görecek.

IC Enterra halka arzının toplam büyüklüğü 3.695.657.170 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin ödenmiş sermayesi 1.845.000.000 TL'ye yükselirken, halka açıklık oranı %20,03 olacak. Halka arz takvimi 27-28-29 Mart 2024 tarihlerini kapsayacak. Ayrıca, halka arz olacak hisseler 369.565.717 TL nominal değerdedir.

Halka Arzın Detayları

IC Enterra'nın yenilenebilir enerji halka arzının detayları şu şekildedir:

·         Halka arz fiyatı hisse başına 10,00 TL olarak belirlenmiştir.

·         Halka arz, "Sabit Fiyat Talep Toplamalı" yöntemiyle "En İyi Gayret Aracılığı" esasına göre gerçekleştirilecektir.

·         Toplam halka arz büyüklüğü 3.695.657.170 TL olup, 369.565.717 TL nominal değerli hisseler halka arz edilecektir.

·         Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %20,03 olacaktır.

·         Hisseler, Borsa İstanbul'un Yıldız Pazar'ında işlem görecektir.

·         Hisselerin işlem görmeye başlamasından sonra 15 gün boyunca fiyat istikrar faaliyetleri planlanmaktadır.

·         Şirket ve mevcut hissedarlar, halka arzdan sonra 1 yıl boyunca ek hisse ihracı veya satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Detay

Açıklama

Halka Arz Fiyatı

10,00 TL/Hisse

Halka Arz Yöntemi

Sabit Fiyat Talep Toplamalı, En İyi Gayret Aracılığı

Toplam Halka Arz Büyüklüğü

3.695.657.170 TL

Halka Arz Edilen Nominal Değer

369.565.717 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,03

İşlem Göreceği Pazar

Borsa İstanbul Yıldız Pazar

Fiyat İstikrar Süresi

15 Gün

Kilit Süresi

1 Yıl

Yatırımcı Grupları

Bu halka arz, yatırımcılara çeşitli katılım seçenekleri sunmaktadır:

·         Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Hisselerin %75'i bu gruba ayrılmıştır. Yatırımcılar, halka arz tarihleri arasında şirketin internet şubesi ve YFTrade mobil uygulaması üzerinden talep verebilirler [7].

·         Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Hisselerin %25'i bu gruba tahsis edilmiştir [14,15,16].

Ayrıca, yatırımcılar Gedik Yatırım'ın online şubesi aracılığıyla halka arza katılabilirler. Henüz hesabı olmayan yatırımcılar, halka arza katılmak için kolayca hesap açabilirler [3].

Dağıtım ve Satış Süreci

Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılara hisselerin %75'i eşit dağıtım yöntemiyle tahsis edilecektir [14,15,16]. Aynı yatırımcıdan gelen birden fazla talep konsolide edilecek ve sadece en yüksek miktar dikkate alınacaktır [8].

Yatırımcılar, Ziraat Yatırım'ın çeşitli kanalları aracılığıyla talep verebilirler:

·         E-Şube

·         Ziraat Trader

·         Zpro

·         ZBorsa

·         Ziraat İnternet Bankacılığı [8]

Halka arz dokümanları, şirketin ve İş Yatırım'ın web sitelerinde mevcuttur [2]. Bu dokümanlar arasında şunlar yer almaktadır:

·         İzahname

·         Esas sözleşme

·         İç yönerge

·         Bağımsız denetim raporu

·         Bağımsız denetçi sorumluluk beyanı

·         Fiyat tespit raporu

·         Bağımsız hukuk müşavirliği raporu

·         Fon kullanım raporu

·         Yönetim kurulu kararı

·         Katılım finans ilkeleri bilgi formu

·         Tasarruf sahiplerine duyuru

·         Başvuru formu

·         KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) bilgi notu [7]

halka arz sürecinde, şirket hakkında ayrıntılı bilgiler de sunulmaktadır. Bunlar arasında şirketin tarihi, vizyonu, değerleri, kilometre taşları, yönetim yapısı, faaliyet raporları, finansal raporlar, tahvil ve bono ihraçları, kredi derecelendirme raporları, SPK onaylı ihraç belgeleri, haberler, insan kaynakları, kurumsal iletişim ve çeşitli ürün ve hizmet teklifleri yer almaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Koşullar

Halka arzın yasal ve düzenleyici koşullarına ilişkin ayrıntılar, izahname ve diğer halka arz dokümanlarında yer almaktadır. Bu dokümanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr), konsorsiyum liderlerinin ve şirketin web sitelerinde yayımlanmıştır.

Yatırımcılar, halka arza ilişkin tüm yasal ve düzenleyici bilgilere bu dokümanlardan erişebilirler. İzahname, şirketin faaliyetleri, finansal durumu, risk faktörleri, yönetim ve kurumsal yapısı hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Ayrıca, halka arzın koşulları, takvimi, dağıtım yöntemi, fiyat belirleme süreci ve diğer önemli hususlar da bu dokümanlarda açıklanmaktadır.

Yatırımcıların, halka arza katılmadan önce bu dokümanları dikkatlice incelemesi ve yasal ve düzenleyici koşulları anlaması önemlidir. Bu sayede, yatırım kararlarını bilgiye dayalı olarak verebilirler.

Halka Arz Haber Dokümanları İzahname, şirketin faaliyetleri, finansal durumu, risk faktörleri, yönetim ve kurumsal yapısı hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Bu doküman, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) [www.kap.org.tr], konsorsiyum liderlerinin ve şirketin web sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcılar, halka arza ilişkin tüm yasal ve düzenleyici bilgilere bu dokümanlardan erişebilirler.

Ayrıca, şirket tarafından sunulan diğer önemli dokümanlar şunlardır:

·         Esas sözleşme

·         İç yönerge

·         Bağımsız denetim raporu

·         Bağımsız denetçi sorumluluk beyanı

·         Fiyat tespit raporu

·         Bağımsız hukuk müşavirliği raporu

·         Fon kullanım raporu

·         Yönetim kurulu kararı

·         Katılım finans ilkeleri bilgi formu

·         Tasarruf sahiplerine duyuru

·         Başvuru formu

·         KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) bilgi notu

Yatırımcılar, halka arza katılmadan önce bu dokümanları dikkatlice incelemeli ve yasal ve düzenleyici koşulları anlamalıdır. Bu sayede, yatırım kararlarını bilgiye dayalı olarak verebilirler.

Doküman

Açıklama

İzahname

Şirket, finansal durum, riskler, yönetim hakkında detaylı bilgiler

Esas Sözleşme

Şirketin kuruluş ve işleyiş esasları

Bağımsız Denetim Raporu

Finansal tabloların denetim sonuçları

Fiyat Tespit Raporu

Halka arz fiyatının belirlenmesi süreci

Fon Kullanım Raporu

Halka arzdan elde edilen fonların kullanım alanları

Koyuncuk'tan 2024 Kurbanlık Fiyatları Koyuncuk'tan 2024 Kurbanlık Fiyatları

Yatırımcılar, şirketin e-posta adresi ([email protected] mailto:[email protected]) veya telefon numarası (0312 285 8363) aracılığıyla da iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

IC Enterra'nın halka arzında ne kadar lot dağıtılacak?

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arz fiyatı 10 TL olarak belirlenmiştir ve 2 milyon kişinin katılımı durumunda kişi başına ortalama 138 lot düşmesi öngörülmektedir. Şirketin halka açıklık oranı %20,03 olup, toplamda 369 milyon 565 bin 717 adet lot dağıtılacaktır.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin sahibi kimdir?

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, IC Holding'in 25 yıllık enerji sektöründeki deneyimini temsil eder. IC Holding, sürdürülebilir bir gelecek yaratma amacıyla doğal enerji kaynaklarından elde edilen enerjiye yatırım yapmakta ve bu yatırımları IC Enterra markası altında birleştirmektedir.

Halka arz hisselerindeki tavan fiyatlar nasıl belirlenir?

Halka arz (www.halkaarz.com.tr) edilen hisselerin tavan fiyat serileri, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde daha belirgin hale gelmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre, serbest fonlar artık halka arz edilen hisse senetlerinde %1'den fazla pay alamamaktadır.

IC Enterra'nın halka arzında hangi bankalar yer alıyor?

IC Enterra'nın halka arzında Akbank, Ak Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım gibi bankalar konsorsiyum üyesi olarak yer almaktadır. Bu bankalar daha önceki bazı halka arzlarda konsorsiyum dışında kalmış olsalar da ENTRA'nın halka arzında aktif roller üstlenmişlerdir.