Ülkemizde iş kazaları ne yazık ki ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kazaların sayısı ve ciddiyeti çalışanların güvenliğini tehdit etmektedir. İş kazalarının yaygın olmasının bazı sebepleri var:

·       Bazı iş yerlerinde, iş güvenliği standartlarına uyulmuyor. Bu da iş kazalarının sık yaşanmasına sebep oluyor.

·       İş yerinde çalışanlara yeterli eğitim verilmiyor. İş güvenliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan çalışanlar, riskleri göremiyor ve önlem de alamıyor.

·       Denetimlerin yeteri kadar yapılmaması, önlemleri de geciktiriyor.

·       Yeterli seviyede önlem alınmaması veya tamamen göz ardı edilmesi iş kazalarının sıkça yaşanmasına yol açıyor.

En yaygın görülen iş kazaları yaralanmalar, düşmeler, kesici alet kazaları, yanma, elektrik kazaları, zehirlenmeler, iskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları olarak karşımıza çıkar. Bunlar çalışma koşullarına ve iş türüne göre değişse de genel görülen iş kazalarıdır.

Bu sorunlarla mücadelede ve çalışanların sağlığının korunmasında işyeri hemşiresinin rolü büyük önem taşımaktadır. Peki, işyeri hemşireliği nedir?

·       İş yerlerinde hemşireler, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının uygulanmasına katkı sağlarlar. Çalışanların güvenli çalışma koşullarına sahip olması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemlidir.

·       Hemşireler, risk analizi yaparlar. İş yerinde potansiyel sağlık risklerini belirleyebilirler. Bu da önlem almayı sağladığı için riskleri azaltır.

·       Bir iş yerinde hemşire bulunması, sağlık sorunlarına erken müdahale edilmesi anlamına gelir. Bu durum iş kayıplarını azaltır. Ayrıca çalışanlar, sağlık hizmetine kolay eriştikleri için çabuk iyileşirler.

·       İş yerinde çalışanların sağlık durumlarının takibi, hemşirelerin sağlık taramaları yapmalarıyla mümkündür. Çalışanların genel sağlık durumu değerlendirilip taramalar sayesinde erken teşhis ve tedavi imkânı da mümkün olur.

·       Hemşireler, sağlık eğitimi ve danışmanlığı yaparak sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda da bilgilendirmede bulunur. Bu da hastalıkların önlenmesinde yardımcıdır.

·       İş yerinde acil bir durum olduğunda, ani bir sağlık sorunu meydana geldiğinde, yaralanma veya kaza olduğunda işyeri hemşiresi ilk yardımda bulunur. Gerektiğinde acil tıbbî müdahale yapabilir.

·       Pansuman yapmak, kan basıncı ölçümü, tansiyon kontrolünde bulunmak gibi sağlık muayenelerinde iş yerinde hekimlerin en büyük yardımcılarıdır.

İş yerinde hekimlerle beraber çalışan işyeri hemşirelerinin görev tanımı ve aldığı sorumluluklar ilgili yönetmelikte 16, 17 ve 18. maddelerde yer alıyor.

Nasıl Olunur?

Bir iş yeri ve iş yerinde çalışanlar için önemli bir role sahip olan işyeri hemşireliği nasıl olunur?

·       Hemşirelik

·       Acil tıp teknisyeni

·       Sağlık memurluğu

·       Çevre sağlığı teknisyeni.

Sıraladığımız bu bölümlerinden ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmak gerekir. Bu kişiler, işyeri hemşiresi kursu başlığında, 90 saat eğitim almalıdır. Bu eğitimin sonunda DSP denilen yani Diğer Sağlık Personeli sınavına girerek başarılı oldukları takdirde işyeri hemşireliği belgesini alabilirler. Sertifikayı aldıktan sonra da işe başlayabilirler.

Maaşları Ne Kadar?

İşe başlamak isteyen veya bu alanda çalışmayı düşünenler acaba maaşları ne kadar diye sormadan geçemiyor. Maaş pek çok etkene göre farklılık gösteriyor. Sağlık sektöründe alınan maaşlar çalışılacak olan kurumun maaş politikası, kurumda ne kadar çalışılacağı, kaç saat hizmet verileceği, kurumun ölçeği gibi faktörler maaşın miktarını da belirleyen önemli etkenler arasındadır.