Kadir gecesi tüm İslam alemi için büyük önem arz eden günlerden birisidir. İslam alemi bu önemli geceyi ibadet yaparak geçirirler. Öyle ki bu gece yapılan tüm ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Ayrıca günahların diğer günlere oranla daha çok kabul edildiği aktarılır. Bu geceyi ibadetle geçiren ve tövbe eden Müslümanların tüm günahları silinir. Kadir Gecesi tarihi mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslüman alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet dini günler takvimi içerisinde 2023 Kadir Gecesi’nin hangi tarihe denk geldiğini duyurmuştu.


Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2023? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayına kısa bir zaman kala Kadir Gecesi tarihi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu. 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Bin aydan daha hayırlı olan gece: Kadir Gecesi

Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Allah’ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmiş olması gelmektedir. Rabbimizin, “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur’an’la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kâinatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.


2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Kadir Gecesi nedir?

Kadir gecesi İslam alemi için oldukça önemli olan gecelerden ve günlerden sadece bir tanesidir. Genel olarak kadir gecesi Ramazan ayının 27. günü karşılanır. 27. günün gecesinde Allah tarafından Kuran, Cebrail aracılığıyla İslam peygamberine vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır. Kuran bu gece ilk olarak Hz. Peygambere indirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla Kuran'ın indirilmeye başlandığı gün olarak kabul edilmiş ve bu şekilde kutlanmaya başlamıştır. Bu gecede tüm İslam alemi Kuran okur, Allah'ı zikreder, salavat getirir ve nafile namaz ibadetlerini yaparlar.


Kadir Gecesi'nde ne oldu?

Hz. Peygambere ilk olarak Allah tarafından Kuran ayeti Kadir gecesinde indirilmiştir. Cebrail isimli vahiy meleği İslam peygamberi Hz. Muhammed'e gelerek, Kuran ayetlerini indirmeye başlamıştır. Tarihsel olarak konu ele alındığı zaman kadir gecesi Ramazan'ın son günlerine denk geliyor. Kuran üzerinde Kadir gecesi için "bin aydan daha hayırlı." olduğu tüm İslam alemine aktarılıyor. Yüce Allah Kuran ayetlerini ilk olarak bu gece Cebrail aracılığıyla dünyaya indirmeye başlamıştır. Uzun bir sınavın ardından Hz. Peygamber, Cebrail meleğiyle karşılaşır. Cebrail Hz. peygambere ilk olarak "Oku." der. Böylelikle Kuran'ın ilk ayeti indirilmiş olur.


Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir?

Bu gecenin önemi son derece yüksektir ve tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki bu gece ile tüm insanlar Allah'ın nuruyla tanışmaya başlamış, İslam dini ortaya çıkmıştır. Bu geceden sonra kız çocukları toprağa gömülmekten kurtarılmış, insanların kendi eliyle yaptıkları ve daha sonrasında taptıkları putlar yıkılmış, cahiliye karanlığı ortadan kaldırılarak insanlar zulümlerden kurtarılmıştır.

Tüm insanlar Allah'ın nuruyla karşılaşmış, cahiliye devri sona ermiş ve insanlara İslam'ın güzellikleri aktarılmıştır. Bu günden sonra insanlar putları bırakmış ve Allah'a yönelmiştir. Kız çocuklarına değer verilmeye başlanmış, onların diri diri toprağa gömülmesi engellenmiştir. Ayrıca insanların birbirlerini ezmeleri, katletmeleri de yasaklanmıştır.

Kadir Gecesi ile ilgili hadisler

Kadir gecesine yönelik söylenmiş olan onlarca hadis vardır. Bu hadislerde bu gecenin anlam ve önemi, fazileti en iyi şekilde insanlara anlatılmıştır.

Kadir gecesiyle ilgili hadisler şu şekilde sıralanıyor;

Taberani: "Kadir gecesi mülayim ve oldukça açık olur. Asla soğuk ve sıcak değildir. O günden sonra olan sabahın güneşi ise zaif ve kızıldır. Tüm insanlara aydınlık vardır."

Taberani: "Kadir gecesinde bulut olmaz. Yağmur ve rüzgarda yoktur. Soğuk veya sıcak olmaz. O geceden sonra güneş çok güzel bir şekilde doğar. Kimseyi yakmaz, herkese yol gösterici ışık yayar."

Sahihul Camii-s Sağır: "Kadir gecesinde başını kaldırıp göğe bakan kişiler yıldızların kaymadığını göreceklerdir. Bu gece yıldızlar kaymaz, her şey ibadete durur."

Kadir gecesi hakkında aktarılan bu hadisler, bu gecenin ne kadar kutsal ve önemli olduğunu tüm insanlara aktarmıştır. Kadir gecesini ibadetle geçiren herkesi kurtuluş kapısı bekler.

Kadir Gecesi ile ilgili ayetler

Kadir gecesini konu edinen ayetlerde mevcuttur. Bu ayetleri okuyan kimseler bu önemli gece ile ilgili son derece detaylı bilgi sahibi olurlar. Allah Duhan suresinde tüm kullarına şu şekilde buyuruyor: "Biz Kuran-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz zaten insanları her daim uyarmaktayız."

Duhan suresinde buyrulduğu üzere Kuran bu gece inmeye başlamıştır. Ayrıca Kadir suresinde de öneminden bahsediliyor. Allah Kadir suresinde bu gece için şunları buyuruyor: "Kadir Gecesini bilir misiniz? Biz Kuranı o gece indirmeye başladık. O gece bin aydan daha hayırlı bir aydır. Kadir gecesinde melekler ve ruhlar Allah'ın emriyle çeşitli işleri yerine getirmek için yere inerler. O gece yer yüzü güneş doğana kadar serin ve esnek olur."

Kadir Gecesi'nin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.