Pi Kitchen and Bath, ulusal bir ev tadilatı mağazaları zinciri olarak, inşaat sektöründeki cinsiyet engellerini yıkma konusundaki kararlılığını gururla duyuruyor. Özellikle bu sektördeki yönetim rollerinde kadın temsilinin önemli ölçüde eksik olduğunu fark eden Pi Kitchen and Bath, kadınların istihdam edilmesini ve şirkette liderlik pozisyonlarına getirilmelerini sağlamak için adımlar atıyor.

Şu anda, Pi Kitchen and Bath’ın Florida’daki Palm Beach Gardens, Jupiter ve Boca Raton mağazaları kadınlar tarafından yönetilmektedir. Ayrıca, Pennsylvania'daki Wayne, Maryland'deki Timonium, Severna Park ve Frederick mağazalarının başında kadın yönetici ortaklar bulunmaktadır.

Amerika'da iş gücünün önemli bir bölümünü kadınlar oluşturmasına rağmen, inşaat ve bu sektördeki yönetim rollerinde kadınların varlığı orantısız derecede düşük kalmaktadır. Pi Kitchen and Bath, bu durumu aktif olarak cinsiyet çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik ederek değiştiriyor.

Şirketin operasyonlarının ön saflarında yer alan bu mağaza müdürleri, şirketin sektörde gerçekleştirmeyi hedeflediği değişimi somutlaştırmaktadır. Bu yetenekli kadınlar, erkek egemen bir alanda üstün başarı göstererek şirketin başarısına liderlik ve uzmanlıklarıyla katkıda bulunmaktadır.

Pi Kitchen and Bath CEO'su Paul Panah, bu girişimin önemini şu sözlerle vurguluyor:

"Çeşitlilik bizim için sadece bir moda sözcük değil; yenilik, yaratıcılık ve başarıyı tetikleyen temel bir değerdir. Kadınların yönetim rollerine dahil edilmesi, özellikle tarihsel olarak az temsil edildikleri sektörlerde, şirket kültürümüzü zenginleştirir ve karar alma süreçlerimizi geliştirir. Herkese eşit fırsatlar sunmaya inanıyoruz ve yaşadığımız çeşitlilik dolu dünyayı yansıtan bir iş gücü oluşturma konusunda kararlıyız."

Pi Kitchen and Bath’ın yaklaşımı, çeşitli liderlik ekiplerinin iş sonuçlarını iyileştirdiğini gösteren birçok çalışmayla uyumludur. Örneğin, McKinsey & Company tarafından yapılan bir rapor, yönetim ekiplerinde cinsiyet çeşitliliğinde en üst çeyrekte yer alan şirketlerin, en alt çeyrekteki şirketlere kıyasla ortalamanın üzerinde kârlılık elde etme olasılığının %25 daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Güzelliğinize Özen Gösterin, Kişisel Bakımınızı İhmal Etmeyin Güzelliğinize Özen Gösterin, Kişisel Bakımınızı İhmal Etmeyin

Pi Kitchen and Bath’ın kapsayıcı bir iş yeri oluşturma konusundaki adanmışlığı, daha dinamik ve yenilikçi bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmuş ve inşaat ve ev geliştirme sektöründe yeni bir standart belirlemiştir. Kadınların masaya getirdiği benzersiz bakış açılarını ve becerileri tanıyarak ve kullanarak, şirket sadece cinsiyet eşitliğini ilerletmekle kalmamakta, aynı zamanda hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini de artırmaktadır.

Şirketin çabaları sadece istihdamla sınırlı değildir. Pi Kitchen and Bath, genç kadınları inşaat sektöründe kariyer yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan toplumsal erişim programlarına da katılmaktadır. Yerel okullar ve meslek eğitim merkezleri ile ortaklıklar kurarak, şirket, uygulamalı deneyim ve mentorluk sağlamak üzere staj ve çıraklık programları sunmaktadır.

Geleceğe bakıldığında, Pi Kitchen and Bath inşaat sektöründe ve ötesinde kadınları güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Şirketin tüm seviyelerinde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye devam ederek, Pi Kitchen and Bath sadece ekibinin büyümesine ve başarısına katkıda bulunmakla kalmamakta, aynı zamanda sektörün daha adil ve kapsayıcı bir geleceğe şekil vermesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Şirket, kadın liderler için özel olarak hazırlanmış liderlik eğitim programlarını içeren çeşitlilik girişimlerini genişletmeyi planlamaktadır. Ayrıca, Pi Kitchen and Bath, tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan daha esnek bir çalışma ortamı yaratma üzerinde çalışmaktadır.

Pi Kitchen and Bath’ın cinsiyet çeşitliliğine olan bağlılığı, inşaat sektöründe bir ölçüt belirlemektedir. Kadınları güçlendirerek ve kapsayıcı uygulamaları teşvik ederek, şirket sadece daha adil bir iş yeri oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda iş başarısını da artırmaktadır. Bu girişim, çeşitlilik ve kapsayıcılığın bir sektör ve toplum üzerinde yaratabileceği olumlu etkinin güçlü bir hatırlatıcısıdır.

Editör: Özge Özkan