GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Hediye takdimi - TBMM Başkanı Şentop'un vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta 19. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu: (1) - "İmam hatipler milletin ihtiyacından doğdu. O ihtiyacın temelinde ise günlük ihtiyaçlarda, medeniyetine ve inancına yabancılaşmadan değişim sağlayabilmek kaygısı ve endişesi vardır" SİVAS (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İmam hatipler milletin ihtiyacından doğdu. O ihtiyacın temelinde ise günlük ihtiyaçlarda, medeniyetine ve inancına yabancılaşmadan değişim sağlayabilmek kaygısı ve endişesi vardır." dedi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Şentop, 2024 yılında imam hatip liselerinin 100'üncü yılını idrak edeceklerini belirtti. Gelenek, fonksiyon ve ihtiyaç penceresinden bakıldığında bir eğitim kurumunun 100 yıllık bir maziye sahip olmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Şentop, "İmam hatip okulları ve liseleri, aslında tek bir okul olarak değil, bir okullar zinciri, topluluğu olarak kurulmuştur. Dolayısıyla kurumundan, kurucusundan, yöneticisinden, öğreticisine ve öğrencisine kadar büyük bir camiayı kuşatan ve kapsayan bir kurum olarak 100'üncü yılını idrak edecek. Çok önemli bir yıl dönümü olduğunu ifade etmek, anlatmak isterim." diye konuştu. Şentop, imam hatip okullarına milletin teveccühünün artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "İmam hatipler milletin ihtiyacından doğdu. O ihtiyacın temelinde ise günlük ihtiyaçlarda, medeniyetine ve inancına yabancılaşmadan değişim sağlayabilmek kaygısı ve endişesi vardır. İmam hatip okullarının çok önemli özelliklerinden biri de 1951'den itibaren toplumda dikey hareketliliğin mobilizasyonunu sağlamış olmasıdır. 1950 sonrasında Türkiye esasen çok önemli değişiklikler geçirmiştir. Hepimizin bildiği ve ilk planda şahit olduğu değişiklik, Türkiye'de göstermelik seçimleri geride bırakarak çok partili siyasi hayata geçmiş olmak ve ilk kez tek parti iktidarının yerine, gücünü mili iradeden alan bir partinin ülkeyi yönetmek için başa geçmesidir. En önemli siyasi değişim bu." Şentop, bu değişimin arka planında daha derinden işleyen başka bir değişimin yattığına değinerek, "1950'den sonra Türkiye'de şehirleşme toplumsal bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Çok partili siyasal hayata geçiş ve şehirleşme süreci toplumun akışını, ihtiyaçlarını ve yapısını değiştirirken, sadece siyaset değil eğitim de demokratikleşmek mecburiyetinde kalmıştır. Eğitimin demokratikleşmesi toplumun her kesimin rekabete dayalı olarak yükselmesi imkanlarını içermektedir. İmam hatipler aracılığıyla son 70 yılda gerçekleşen de esasen budur." ifadelerini kullandı. İmam hatipliler sayesinde yüz binlerce memleket evladının eğitimlerini farklı alanlarda devam ettirerek ülkedeki sosyal ve siyasi sisteme dahil olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti: "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bendeniz ve birçok mevkide bulunan arkadaşlarımız imam hatip lisesi mezunlarımızdır. Bu durum, milletimizin gayreti ve istikbaliyle yükselen bu okulların başarısını ortaya koymaktadır. Aslında bu başarı milletimizin başarısıdır çünkü imam hatip liselerini kuran milletimizdir. Az önce bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade etmiştim. Esasen imam hatip liseleri sadece milletimizin bazı dini pratiklerini karşılayacak, onlara cevap verecek din adamları yetiştirilmesi meselesiyle ortaya çıkmamıştır. İmam hatip okulları ve liseleri sadece bir mesleğe yönelik eğitim veren, öğrenci yetiştiren kurumlar değildir. Kanunda buna, 'mesleğe ve yükseköğrenime öğrenci yetiştiren kurumlardır' diyor."