TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 12 Mayıs 2023 günlü (26) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/171 – K.2023/ 242

Futbolcu Batuhan Kör’ün, menajer Engin Kırkpınar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.11.2022 tarih ve E.2022/438 - K.2022/434 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun süresinde olmadığı anlaşıldığından itirazın süre yönünden reddine, oybirliği ile,

2. E.2023/256 - K.2023/243

Esenay Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 24.03.2023 tarih ve E.2022-2023/856 - K.2022-2023/1489 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada kulüp başkanı Rafet Altınkaynak’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Esenay Spor Kulübü’nün, itirazının reddi ile AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/267 - K.2023/244

Afyonkarahisar Anadolugücü Spor Kulübü’nün AFDK’nın 28.04.2023 tarih ve E.2022-2023/1523 - K.2022-2023/1919 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Afyonkarahisar Anadolugücü Spor Kulübü’nün ambulans bulundurmaması nedeniyle 2022-2023 Sezonu Kadın Ligleri Statüsü’nün 7/12. maddesi uyarınca verilen 5.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 2.500,00 TL para cezası biçiminde kararın düzeltilmesine, oybirliği ile,


4. E.2023/269 - K.2023/245

Serhat Ardahan Spor Kulübü’nün futbolcuları Yüksel Sevinç ve Atakan Demir’in AFDK’nın 05.05.2023 tarih E.2022-2023/1569- K.2022-2023/1972 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Serhat Ardahan Spor Kulübü’nün futbolcusu Yüksel Sevinç’in kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45-a ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında , sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Serhat Ardahan Spor Kulübü’nün futbolcusu Atakan Demir’in kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında , sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/276 - K.2023/246

Artvin Hopa Spor Kulübü’nün futbolcusu Berkay Özer’in PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/927- K.2022-2023/1149 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Artvin Hopa Spor Kulübü’nün futbolcusu Berkay Özer’in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına,oybirliği ile,


6. E.2023-277 – K.2023/247

Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas ile ilgili PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/907- K.2022-2023/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:45'de icra edilen duruşmada futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzon Spor A.Ş. vekilleri Av. Duygu Yaşar ve Av. Celal Çobanoğlu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,


7. E.2023/280 – K.2023/248

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, kulüp, idarecileri Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya ile ilgili PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/909 - K.2022-2023/1160 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Emre Kocadağ’ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Serhan Çetinsaya’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasıile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Karar verilmiştir.