Yazıcı “Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi, Arsin İlçesi sınırları içinde 100 hektarlık alanda kurulmuştur. Bölgede, başta gıda olmak üzere, plastik, ana metal olarak 15 farklı sektörde üretim yapılmaktadır. Bölgemizde 86 adet işletmede 5.000 kişi istihdam edilmektir. İstihdam edilen personelin yaklaşık yüzde 30’unu kadınlar oluşturmaktadır. Bölgemiz yaklaşık 550 milyon dolar ihracat ve 12 milyon dolar ithalatı ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.” dedi.

Yazıcı bölgede devam eden projeler hakkında sözlerine şöyle devam etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi ve Türkiye`nin enerji konusunda dışa bağımlılığının azaltılabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fabrikalara güneş enerji santrali kurma izni verilmesiyle birlikte sanayiciler tesislerinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirmeye başladı. Trabzon Arsin OSB 2022 yılı içerisinde fabrika çatılarında kurulu 12 GES tesisi ile 4.18 milyon kWh elektrik üreterek ihtiyacı olan yıllık tüketimini %8,1 oranında karşılamıştır. Öte yandan sosyal sorumluluk adına, doğal kaynakların doğru şekilde kullanılmasına dikkat çekmek, bölgemizin karbon salınımını azaltmak, çevreyle dost bir OSB olabilmek için sanayi bölgemizdeki ortak alanlara da güneş panelleri yerleştirdik.

“Arsin OSB’de Atölyelerin Yapımı Tamamlandı”

Yazıcı “Bölge sanayicilerinin ihtiyaç duydukları hizmetlere yerinde kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla küçük imalat, tamirat, onarım, torna, freze, elektrik, mekanik vb. alanlarında hizmet verebilecek işletmelere kiralanmak üzere atölye binaları inşa ettik. Böylece sanayicilerimiz ihtiyaç duydukları hizmete yerinde, kısa zaman içerinde, bölge dışına çıkmadan kavuşabilecek. Böylelikle maliyet ve zamandan tasarruf sağlanırken verimlilik artmış olacak.” dedi.

“Yeşile ve Çevreye Önem Veren Bir Organize Sanayi Bölgesiyiz”

Dere kirliliğinin önüne geçilmesi ve çevre sağlığına tehdit oluşturmaması için Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen Rızvan Deresinin ıslah çalışmalarını da tamamlandıklarına da değinen Yazıcı sözlerine şöyle devam etti, Islah çalışmalarımız neticesinde iki yeni ve altı adet ilave parsel elde ettik. Ek olarak bölgemizin her bir köşesinin yeşile bürünmesi için üç bin ağaç fidanı dikimi hedefliyoruz. İlk etapta yaklaşık bin adet fidan dikimini gerçekleştirdik. Yeşile ve çevreye önem veren bir organize sanayi bölgesi olarak her geçen gün bölgemizdeki ağaç sayısını artırmayı hedefliyoruz.

“2 Proje ile Dünya Bankasına Yaptığımız Başvuru Olumlu Yanıt Almıştır”

Dünya Bankasının Türkiye'deki OSB'lerin altyapı gelişimlerine sağladıkları finansman desteklerine de değinen Yazıcı “Trabzon Arsin OSB olarak 2 proje ile Dünya Bankasına yaptığımız başvuru olumlu yanıt almıştır. GES kurulumu ve OSB iç enerji nakil hattımızı yer altına alarak hem kaliteli, kesintisiz enerji sunmayı hem verimliliği arttırmayı ve yeşil dönüşümü sağlamayı hedefliyoruz.

Ayrıca Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bölgemizde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin artırılması amacıyla “Trabzon Arsin OSB Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) Modernizasyonu ve Kapasite Artırım Projesi” ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğumuz projemiz yatırım programına alınmıştır.” dedi.