Adaylar 03.04.2023 Pazartesi (dahil) - 07.04.2023 Cuma (dahil) tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr), internet adresleri üzerinden müracaatlarını yapacaklardır. Adaylar başvuru için istenen belgeleri başvuru sayfasına yüklemek zorundadırlar. (Eksik belge ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

Başvuru İçin İstenen Belgeler (PDF veya JPEG formatı)

Trabzon'da acı ölüm! Göçük altında kaldı Trabzon'da acı ölüm! Göçük altında kaldı

1. Öğrenim durumunu gösterir belge.
2. Adli Sicil Kaydı
3. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi
4. Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesi
5. Tarihçeli yerleşim yeri adresi
6. Güvenlik sertifikası kimlik kartı (arkalı-önlü)

Giriş Sınavı ve Tarihi

Başvuru belgelerinin incelenmesinin ardından, uygun şartları taşıyan adayların listesi, son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde; Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr), internet adresleri üzerinden yayınlanacak ve bu kişiler sınav komisyonu tarafından çağrılacaklardır.

Listeye itirazlar, uygun şartları taşıyan adayların listesinin yayınlanmasından itibaren 2 (iki) gün içerisinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı olarak yapılabilecektir. Uygun Şartları taşıyan adaylar Belediye tarafından mülakata çağırılacaktır. Mülakat sırasında başvuran adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Mülakata çağırılan adayların, aday başvuru kayıt belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur.

Başvuru veya işe giriş işlemleri için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak olup, göreve başlatılmayacaklar, göreve başlatılmış olsalar dahi iş akitleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir ve haklarında Türk Ceza Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kazanan adayların belirlenmesinde, Belediye tarafından kura çekimi yapılacaktır.

Sınav sonuçları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr) internet adresi üzerinden yayınlanacaktır.
Asıl aday listesinin yarısı kadar olacak şekilde yedek aday listesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr), internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Sınav Yeri
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek yerlerde.

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

Geçerli Özel Güvenlik görevlisi kimlik kartı.
En az 165 cm boyda olmak , 1 metreden sonra boyla kilo arasında +-10 kilogramdan fazla
bulunmamak.
01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak
Başvuru tarihi itibariyle en az son 2 yıl Trabzon İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
(Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)
ERKEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

Geçerli Özel Güvenlik görevlisi kimlik kartı.
En az 175 cm boyda olmak ve 1 metreden sonra boyla kilo arasında +-10 kilogramdan fazla
bulunmamak.
01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.
en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Başvuru tarihi itibariyle en az son 2 yıldır Trabzon İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
(Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)