Şen, sadece Trabzon’da değil Türkiye’nin tamamında yapısal açıdan bir sorun olduğunun gözüktüğünü dile getirdi. Şen Trabzon’da yapı envanterinin çıkarılması gerektiğini belirterek, riskleri ortaya koyan bir sakınım planlaması yapılmasını önerdi.

Sonnokta’nın haberine göre: Şen, “Deprem konusu jeoloji, jeofizik ve deprem bilimcilerin işi. Ancak şunu gördük ki depremi Trabzon’da da hissettik. Bu konuda bilimsel çalışma yapan kişilerin beyanlarını dinlemek zorundayız. Artık yıllardır söylediğimiz gibi yapı envanterimizin çıkması gerekiyor. Belediyelerimizin verdiği yapı ruhsatları Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) kaydediliyor, ama yapıların yapım tekniği açısından kalitenin Deprem Mevzuatı’na uygun olup olmadığını biliyoruz” dedi.

Şen, “Yapılarımızın yapım tekniğine göre eksikliği olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hızlı inceleme çalışması başlattı. Bu çalışmalar tüm ülkemizde yapılabilir. Sadece deprem değil, şehirdeki yangın sel, heyelan gibi bölgemiz için riskleri ortaya koyan bir sakınım planlaması da yapmalıyız. Aslında İmar Planlarımızda sakınım planlamasını ortaya koyuyoruz ama bu planlara uymadığımız için sakıntılar oluşuyor. Bu da ciddi bir gerçek”