İRAP Kapsamında belli kurumlara görevlen verildi. Bunlar yerine getirilmesi gerekiyor. MTA’nın karada yaptığı gibi Karadeniz’de de olduğu söylenen fay üzerinde çalışma yapılması proje yapılması gerekiyor. Deprem, sel, taşkın, heyelanı ortadan kaldıramazsınız. Lakin zararı azaltabiliriz.

Kuzey Ekspres Gazetesinden Rabia Mollaoğlu'nun haberine göre:

Dolgu alanları yapılaşmaya açılamaz. Rize, dolgu alanıdır. Yapılaşmaya açılmıştır. Karadeniz’de aktif fay olup, kırılma olursa sıvılaşma dediğimiz şey medana gelir. Trabzon’da Yalıncak mevkiinde yapılan otel ve villalar alüvyal malzeme üzerindedir. Sıvılaşmadan dolayı zarar görmesi muhtemeldir. 

Acı bir gerçeği var. İRAP Raporunu, AFAD İl Müdürlerinden başka okuyan yoktur. Türkiye’de bazı şeyler kayıt üzerinde kanun ve yönetmeliklerle ortaya koyuluyor. Ancak uygulamada, denetlemede sıkıntılar var. Kriterler bellidir. Yöneticilerin, halkın afet bilinci olacak. 

Depremden ziyade sel, taşkın ve heyelanlar bizim bölgemiz için önem arz ediyor. Karadeniz Bölgesinde sel, taşkın zarar görebilecek çok sayıda bina var. Yakın bölgede bir deprem meydana gelse, depremin heyelanları tetiklemesinden dolayı bir çok yapı zarar görecektir.