Batum’da, Trabzon’da cihazların bulunmadığını, Tiflis’te bulunduğunu ancak çok pahalı olduğunu ifade eden Davıtadze, tahlilleri ile birlikte ülkesine dönüp tedavisini burada sürdürmeyi düşündüğünü kaydetti. Davıtadze, ülkesinde tedavi olmazsa, yeniden Trabzon’a dönmeyi planladığını da kaydetti. 

Gürcistan’da 44 yaşındaki Tamara Davıtadze serviks (rahim ağzı) kanseri nedeni ile yaklaşık 2 yıl önce ameliyat olmuş ve ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi almadı. 

KASIK BÖLGESİNDE TESPİT EDİLDİ

KTÜ Farabi Hastanesi’nde hastaya yapılan karın ultrasonografi tetkikinde her iki kasık bölgesinde büyümüş lenf nodları tespit edilmiş ve bu lenf nodlarından yapılan biyopsi sonucunda kanserin yayılması ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. 

HEKİMİN ŞÜPHESİ HAKLI ÇIKTI

Ancak takibi yapan hekimin şüphesinin devam etmesi üzerine hastaya, Farabi Hastanesi'nde  Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografisi (F-18 FDG PET/BT) tetkiki yapılarak hastada daha önce diğer görüntüleme yöntemleri ile saptanmamış, karın içerisinde hastalığın yayılımı açısından şüpheli olabilecek lenf nodları tespit edildi. 

ÜLKESİNE DÖNECEK

Tahlilleri tamamlanan Davıtadze yaşadıklarını “Gürcistan’da ameliyat olduktan sonra kontrol için Trabzon’a gelmeyi düşündük. Batum’da PET/BT Cihazı yoktu. Tiflis’te var ama o da bana pahalı geldi. Buraya gelir gelmez işlerimiz hızlıca çözüldü. Şimdi tahlil sonuçlarımla birlikte Batum’a dönüp oradaki doktorumuza başvuracağız. Tedavim mümkün olmazsa yeniden KTÜ Farabi Hastanesi’ne geleceğiz.” Dedi. 

KTÜ Farabi Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ahmet Ertürk, PET/BT Cihazı ve Ünitesi  hakkında şu bilgileri verdi:

“Nükleer Tıp, radyoaktif maddelerin vücuda verilerek organ veya sistemlerin fonksiyonlarının görüntülendiği ve bazı hastalıkların tedavi edildiği bir bilim dalıdır. Radyoaktivite, yüzyılı aşkın bir süredir insanlığın yararı için kullanılmaktadır. Hastalıkların tanı ve tedavisinde her geçen gün artan oranda uygulama alanı bulmaktadır. Başka hiçbir yöntemle sağlanamayacak bilgilerin elde edilmesini mümkün kılmakta ve birçok hastalık sürecinde, son derece kolay ve rahat tanı ve tedavi olanağı sunmaktadır.

Nükleer Tıp uygulamalarında radyoaktif maddeler (radyonüklidler) ilgili organ ya da dokunun fonksiyonuna girecek bazı özel ilaçlarla (farmasötikler) bağlanmakta ve genellikle damar yolu veya ağız yoluyla insan vücuduna verilmektedir. "Radyofarmasötik" adı verilen bu bileşikler, her organ ya da sistem için özeldir. Tanısal olarak kullanıldıklarında, vücutta fonksiyonuna girdikleri organ veya dokudan radyoaktif ışın yayarlar. Bu ışınlar, radyoaktif maddelerle işaretli molekülün, vücut içinde ne zaman, nerede, ne düzeyde bulunduğunu tespit eden cihazlarla algılanarak görüntüye çevrilir. İlgili organın fonksiyonunun değerlendirilmesine olanak sağlar.

Pozitron ışınlarını yayan radyoaktif maddeler ve özel kameralar kullanılarak yapılan görüntülemeye PET (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir. PET’te bütün vücudun 3 boyutlu olarak görüntüleri alınır. En fazla kullandığımız alan onkolojik (kanser) hastalarıdır. Daha az sayıda kalp ve beyin hastalıklarında da kullanıyoruz. PET-BT, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinin aynı anda alınmasını sağlayan entegre cihazlardır.” dedi.