Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
 

"31 Mayıs 2022 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço, Dipnotlar ve Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.

31 Mayıs 2022 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar 
Negatif  -  799.357.187
31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon
Pozitif  5.070.737.719
31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla özkaynaklar
Pozitif  4.271.380.532
Sonuç olarak, Şirket varlıklarının yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.09.2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"