Trabzonspor, Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildirimde bulundu.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yönetim Kurulumuzun 06.09.2023 (bugün) tarihli toplantısında;

-Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 2.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%100 bedelli) 1.000.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,

-Arttırılan 255.001.645,98 TL'lik sermayeyi temsil eden payların A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 244.998.354,02 TL'lik sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

-Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına,

-Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B gurubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

-Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

-Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

-Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

-Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,karar verilmiştir."