Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

31 Ağustos 2023 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço, Dipnotlar ve Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.

31 Ağustos 2023 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Yasal Özkaynaklar

Negatif -1.508.001.068 

31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon

Pozitif 8.322.739.871 

Trabzonspor Taraftarının Merakla Beklediği Gün Geldi Trabzonspor Taraftarının Merakla Beklediği Gün Geldi

31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Özkaynaklar

Pozitif 6.814.738.803 

Sonuç olarak, Şirket varlıklarının yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.10.2023 tarih 87 numaralı kararı ile onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

Editör: Haber TS