Trabzonspor, kar payına ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.

Trabzonspor tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yönetim Kurulumuzun 23.08.2023 tarihli toplantısında;

Fountas'tan Şampiyonluk Açıklaması Fountas'tan Şampiyonluk Açıklaması

Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 769.152.893.-TL (Yedi Yüz Altmış Dokuz Milyon Yüz Elli İki Bin Sekiz Yüz Doksan Üçı Türk Lirası) zarar oluşmuş (Yasal Kayıtlara Göre 825.925.861.-TL) olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.”