Kentsel dönüşüm süreci devam ederken gayrimenkul sahipleri mevcut yapılarının ne şekilde dönüşüme gireceğini merak ediyor. Kentsel dönüşüm sürecinde binayı depreme karşı dayanıklı hale getirmenin çeşitli yöntemleri bulunuyor. Binanın yeniden yıkılıp yapılması bir çözümken diğer bir çözüm olarak da bina güçlendirme modeli değerlendiriliyor.

Bina güçlendirme ile binayı depreme dayanıklı hale getirmek binayı yeniden yapmaya kıyasla birçok avantajı içerisinde barındırıyor. Güçlendirme çalışması binanın yıkılıp yeniden yapılmasına kıyasla çok daha hızlı tamamlanıyor. Mevcut binanın yıkılıp yeniden yapılması ortalama 15 ay gibi bir süreçte tamamlanırken güçlendirmede bina büyüklüğüne göre inşaat süresi ortalama 3-4 ay sürüyor. Buna bağlı olarak da maliyetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Öte yandan güçlendirmede binada herhangi bir kat, arazi, imar kaybı olmuyor. Binanın yıkılıp yeniden yapılması seçeneğinde ise binanın içinde bulunduğu il ve ilçeye göre binanın aynı kat ve m2 yerleşiminde yapı izni alınamayabiliyor. Bina güçlendirme çalışması betonarme tüm binalara yapılabilirken çalışma sırasında binanın tamamen boşaltılması gerekiyor. 

Anıl İnşaat Bina güçlendirme

Mevcut binanın yapısı korunarak taşıyıcı elemanlarının sağlamlaştırılması ihtiyaç varsa zemin iyileştirmelerinin yapılarak binanın yenilenmesine bina güçlendirme deniyor. Bina güçlendirme yöntemi binanın hasar durumuna, bulunduğu arazi yapısına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bina için uygulanacak güçlendirme yöntemini bu konuda uzmanlaşmış inşaat şirketleri teknik ekipleriyle gerekli analizleri yaptıktan sonra belirliyor.

Bina güçlendirme yöntemleri

Bina güçlendirme çalışmaları projelendirme ile başlıyor. Projelendirmenin yapılabilmesi için öncelikle binanın röntgeninin çekilmesi gerekiyor. Söz konusu bu analiz çalışmasında bina güçlendirme şirketi farklı katlardan beton numunesi alarak binanın beton kalitesine veya demirlerin korozyona uğrayıp uğramadığına bakarak o bina için en uygun güçlendirme çözümünü belirliyor. Bina güçlendirme yöntemleri nelerdir? sorusuna karşılık gelen tüm güçlendirme yöntemleri için Anıl İnşaat’ın hazırlamış olduğu içeriğe göz atabilirsiniz.

Kolon güçlendirme

Kolon güçlendirme binanın taşıyıcı elemanları üzerine uygulanan güçlendirme modeli anlamına geliyor. Binanın tüm taşıyıcı elemanları baştan aşağı güçlendirilerek binanın taşıma kapasitesi arttırılıyor.