Gençlik ve Spor Bakanlığı Farklı Kadrolarda Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Farklı Kadrolarda Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı Alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili başvuru şartları belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir?

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları  taşımak.
  2. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim  dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya  yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
  3. Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış  olmak.
  4. ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda  öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
  6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

  • Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
  • Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi), KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu sureti Yazılı özgeçmiş,
  • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına, adli sicil kaydı bulunmadığına, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. (Yazılı beyana ilişkin hususlar dilekçe şeklinde yazılarak adaylar tarafından imzalanacak ve sisteme yüklenecektir.)

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 8 Şubat 2021 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında basvuru.gsb.gov.tr üzerinden Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formunu doldurarak elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylı bilgi almak için https://pgm.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/PGM/012014/GSB%20Uzman%20Yard%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Yar%C4%B1%C5%9Fma%20S%C4%B1nav%C4%B1%20Duyurusu.pdf sitesine giriş yapabilirsiniz. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER